Dialysezorg

Vergoeding zorgverzekering 2020

 1. Wat is dialysezorg?
 2. Verwijzing nodig voor dialysezorg
 3. Vergoeding dialysezorg in 2020
 4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
 5. Geen wettelijke eigen bijdrage
 6. Eigen risico
 7. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is dialysezorg?

Dialysezorg bestaat uit niet-klinische bloeddialyse (haemodialyse) en buikspoeling (peritoneaaldialyse). De dialyse kan plaatsvinden in een dialysecentrum of bij u thuis.

2. Verwijzing nodig voor dialysezorg

U heeft voor dialysezorg een verwijzing nodig van een medisch specialist.

3. Vergoeding dialysezorg in 2020

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van de kosten van dialysezorg:
 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen


Als de dialysezorg thuis plaatsvindt, dan heeft u recht op vergoeding van kosten van:

 • thuisdialyse-apparatuur met toebehoren;
 • regelmatige controle en het onderhoud van de dialyseapparatuur en de middelen die nodig zijn voor de dialyse;
 • overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij de thuisdialyse;

 • opleiding door het dialysecentrum van degenen die de thuisdialyse uitvoeren of daarbij helpen;

 • noodzakelijke deskundige assistentie door het dialysecentrum.

Als de dialysezorg thuis plaatsvindt, dan heeft u ook recht op vergoeding van:

 • de redelijke kosten voor aanpassingen aan en in de woning en het herstel van de woning in de oorspronkelijke staat. Daarvoor geldt als voorwaarde dat er geen vergoeding mogelijk is op grond van andere wettelijke regelingen;
 • overige redelijke kosten die direct met de thuisdialyse samenhangen. Er mag dan geen mogelijkheid voor vergoeding op grond van een andere wettelijke regeling bestaan.

Lees de verzekeringsvoorwaarden voor een volledig overzicht van de vergoedingen.

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u voor dialysezorg naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor dialysezorg.

6. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

De zorg moet worden verleend onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist. De dialysezorg mag plaatsvinden in een dialysecentrum of bij u thuis. Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerd dialysecentrum bij u in de buurt. U kunt ook bellen naar onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering