Covid-19 paramedische herstelzorg

Bent u ziek geweest door het coronavirus en hebt u nog last van ernstige klachten? Dan krijgt u paramedische herstelzorg vergoed uit de basisverzekering. Paramedische herstelzorg kan bestaan uit diëtiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie of een combinatie hiervan.

Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel

Bent u ziek geweest door het coronavirus en hebt u nog last van ernstige klachten? Dan krijgt u paramedische herstelzorg vergoed uit de basisverzekering. Paramedische herstelzorg kan bestaan uit diëtiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie of een combinatie hiervan.

Per 18 juli 2020 vergoeden wij eerstelijns paramedische herstelzorg voor mensen die ernstige klachten hebben door COVID-19 voorwaardelijk uit de basisverzekering. Deze zogenoemde voorwaardelijke toelating is tijdelijk en loopt tot 1 augustus 2023. De paramedische herstelzorg wordt vooralsnog alleen binnen dit tijdsbestek uit de basisverzekering vergoed.


Wanneer komt u in aanmerking voor eerstelijns paramedische herstelzorg?

Als u ernstige COVID-19 hebt gehad en tijdens uw herstel ernstige klachten of beperkingen ervaart, kunt u in aanmerking komen voor de vergoeding van paramedische herstelzorg uit de basisverzekering. De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van uw klachten of paramedische herstelzorg nodig is en door wie deze zorg verleend moet worden. Het is niet noodzakelijk dat u positief bent getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat u opgenomen bent geweest in het ziekenhuis. De medisch specialist of huisarts stelt vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of u deze zorg moet krijgen. Ook na een herbesmetting met COVID-19 kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van paramedische herstelzorg. Het maakt voor de vergoeding van paramedische herstelzorg niet uit of er sprake is van een eerste besmetting of herbesmetting. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing. In geval van een herbesmetting start een nieuw behandeltraject.

Aantal behandelingen

Het verschilt per persoon hoeveel zorg nodig is. De vergoeding vanuit de basisverzekering is voor maximaal 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie, 10 uur ergotherapie en 7 uur diëtiek gedurende ten hoogste 6 maanden na de eerste behandeling. Na 6 maanden kan bij uitzondering en op indicatie van een huisarts of medisch specialist een 2e behandelperiode van maximaal 6 maanden met dezelfde maximale aantallen aan behandelingen ingaan.  

Alle behandelingen die vallen onder de herstelzorg moeten binnen 6 maanden plaatsvinden. Bij herstelzorg gaat het om integrale zorg. Dat wil zeggen dat verschillende zorgverleners (fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, diëtist of logopedist) samen de zorg kunnen geven en dit onderling afstemmen. De huisarts of medisch specialist kijkt welke vormen van paramedische zorg voor u nodig zijn en in welke omvang of voor welke duur. Als u verschillende vormen van paramedische zorg nodig hebt, is het de bedoeling dat alle onderdelen van deze zorg al bij of vlak na de verwijzing worden ingepland. Dan kunnen de verschillende zorgverleners goed samenwerken en de zorg afstemmen. De herstelzorg moet plaatsvinden in maximaal 6 maanden tijd. 

Vergoedingen 2022

Verwijzing nodig voor paramedische herstelzorg na Covid-19

Voor de eerste 6 maanden is een verwijzing door een huisarts of medisch specialist vereist. Een eventuele 2e behandelperiode van maximaal 6 maanden moet ook op verwijzing van een huisarts of medisch specialist. De medisch specialist of huisarts stelt vast of de verzekerde deze zorg moet krijgen.

De verwijzing moet uiterlijk 6 maanden na het acute ziektestadium van ernstige COVID-19 afgegeven zijn en de paramedische herstelzorg moet binnen een termijn van een maand na afgifte van de verwijzing starten.

 

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van paramedische herstelzorg Covid-19.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering
100% na verwijzing door bijv. huisarts/medisch specialist 
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start Geen
Extra Geen
Plus Geen
Top Geen 

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor de paramedische herstelzorg na Covid-19.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Overige voorwaarden

Eerstelijns paramedische herstelzorg voor mensen die ernstige klachten hebben ten gevolge van COVID-19 betreft een voorwaardelijke toelating tot het basispakket. De toelating is voorwaardelijk, omdat nog niet bekend is of paramedische zorg bij het herstel na ernstige COVID-19 effectief is voor de verschillende patiëntengroepen. Het is daarom van groot belang om onderzoek naar de effecten van eerstelijns paramedische herstelzorg te doen. Een voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen is dat u bereid bent om mee te werken aan een landelijk corona-onderzoek. U moet toestemming geven om behandelgegevens van deze herstelzorg geanonimiseerd te delen met de onderzoekers. Zonder deze toestemming wordt de zorg niet aan u vergoed. Met het onderzoek worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor COVID-19 patiënten onderzocht.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2022

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.


Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.