Borstprothese

Vergoeding zorgverzekering 2021

  1. Wat is een borstprothese?
  2. Voorschrift nodig voor borstprothese
  3. Bruikleen of eigendom?
  4. Vergoeding borstprothese in 2021
  5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier
  6. Geen wettelijke eigen bijdrage
  7. Eigen risico
  8. Bij wie kunt u terecht?
  9. Toestemming aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf) en het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

1. Wat is een borstprothese?

Een borstprothese of mammaprothese is een uitwendig hulpmiddel dat de borst volledig of gedeeltelijk vervangt. Er zijn gebruiksklaar verkrijgbare borstprotheses, maar de borstprothese kan ook op maat voor u gemaakt worden. De borstprothese valt onder hulpmiddelenzorg.

2. Voorschrift nodig voor borstprothese

U heeft voor een borstprothese een voorschrift nodig van een arts of mammacare-verpleegkundige. Heeft u een op maat gemaakte borstprothese nodig, dan heeft u bij het voorschrift ook een verklaring nodig dat een gebruiksklaar verkrijgbare borstprothese niet mogelijk of niet verantwoord is.

3. Bruikleen of eigendom?

U krijgt een borstprothese in eigendom. De minimale gebruiksduur van een borstprothese is 24 maanden. Lees het Reglement Hulpmiddelen (pdf) voor informatie over de vervanging van een borstprothese.

4. Vergoeding borstprothese in 2021

 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde leverancier

Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maakt u toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Wij hanteren dan een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

Een hulpmiddel dat wij in eigendom verstrekken, vergoeden wij tot maximaal 90% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 90% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Voor een borstprothese geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

7. Eigen risico

De kosten van een borstprothese tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor een borstprothese terecht bij een gecontracteerde leverancier van hulpmiddelen. Een niet-gecontracteerde aanbieder moet een S.E.M.H. erkende hulpmiddelenleverancier zijn.

Via onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) leverancier bij u in de buurt. U heeft vooraf geen toestemming van ons nodig wanneer u naar een gecontracteerde leverancier gaat.

Voor meer informatie kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

9. Toestemming aanvragen

Wilt u gebruik maken van een leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? U heeft dan vooraf toestemming van ons nodig. Stuur uw voorschrift met offerte naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering