Bariatrische chirurgie

Met bariatrische chirurgie worden maagoperaties bedoeld die uitgevoerd worden bij mensen met overgewicht. Het doel is het verminderen van het gewicht. Voorbeelden zijn de gastric bypass, gastric sleeve en duodenal switch.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Met bariatrische chirurgie worden maagoperaties bedoeld die uitgevoerd worden bij mensen met overgewicht. Het doel is het verminderen van het gewicht. Voorbeelden zijn de gastric bypass, gastric sleeve en duodenal switch.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van de diagnose morbide obesitas, dat wil zeggen een BMI hoger dan 40 kg/m2 óf een BMI tussen de 35 en 40 kg/m2 met ernstige comorbiditeit (bijv. diabetes, onbehandelbare hypertensie, te hoog cholesterol)
  • Er moet sprake zijn van last resort (dit betekent dat er o.a. meerdere gedocumenteerde afvalpogingen onder deskundige leiding van een diëtist zijn geweest)
  • Het traject is gericht op leefstijlverandering, waarbij ook cognitieve gedragstherapie wordt toegepast

Uw arts bepaalt of u aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking komt voor bariatrische chirurgie.

Verwijzing nodig

U heeft voor bariatrische chirurgie een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op de vergoeding van kosten van bariatrische chirurgie als u voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg als u voldoet aan de voorwaarden
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Wettelijke eigen bijdrage

Voor bariatrische chirurgie geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van bariatrische chirurgie tellen mee voor uw verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor bariatrische chirurgie terecht bij een bariatrisch chirurg in een ziekenhuis.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.