Audiologische zorg

Vergoeding zorgverzekering 2021

 1. Wat is audiologische zorg?
 2. Verwijzing nodig voor audiologische zorg
 3. Vergoeding audiologische zorg in 2021
 4. Maximumtarieven niet- gecontracteerde zorgverlener
 5. Geen wettelijke eigen bijdrage
 6. Eigen risico
 7. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is audiologische zorg?

Audiologische zorg bestaat uit:

 • onderzoek naar de gehoorfunctie;
 • advies over de aan te schaffen gehoorapparatuur;
 • voorlichting over het gebruik van de apparatuur;
 • noodzakelijke psychosociale zorg door problemen met de gestoorde gehoorfunctie;
 • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen bij kinderen.

2. Verwijzing nodig voor audiologische zorg

U heeft voor audiologische zorg een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde. De geldigheidsduur van de verwijzing is twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de wijziging is afgegeven.

3. Vergoeding audiologische zorg in 2021

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van kosten van audiologische zorg.
 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering 100%

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Gaat u voor audiologische zorg naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (onder medisch specialistische zorg). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor audiologische zorg.

6. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van audiologische zorg mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

Een audiologisch centrum mag de zorg verlenen. U vindt een audiologisch centrum via onze online zorgzoeker.

 

Voor meer informatie kunt u bellen naar onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering