Anticonceptiemiddelen

Anticonceptiemiddelen of voorbehoedsmiddelen zijn middelen die een zwangerschap voorkomen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een hormoonring of de prikpil, maar ook wordt bijvoorbeeld het meer bekende spiraaltje vergoed.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Anticonceptiemiddelen of voorbehoedsmiddelen zijn middelen die een zwangerschap voorkomen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een hormoonring of de prikpil, maar ook wordt bijvoorbeeld het meer bekende spiraaltje vergoed.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Vanuit de basisverzekering komt u in aanmerking voor vergoeding van de door de overheid aangegeven anticonceptiemiddelen:

  • als u jonger bent dan 21 jaar, of
  • als de anticonceptiemiddelen nodig zijn voor de behandeling van bepaalde aandoeningen. De precieze voorwaarden leest u in bijlage 2 van het Besluit Zorgverzekering (PDF).

Let op: het condoom valt niet onder de door de overheid aangegeven anticonceptiemiddelen.

Heeft u geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering? Als u 21 jaar of ouder bent, heeft u vanuit de aanvullende verzekeringen recht op vergoeding van anticonceptiemiddelen. Anticonceptiemiddelen die voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering in aanmerking komen zijn:

  • anticonceptiepil;
  • prikpil;
  • spiraal;
  • hormonale anticonceptiepleister;
  • hormoonring;
  • anticonceptiestaafje;
  • femcap;
  • siliconenkapje.

Recept nodig voor anticonceptiemiddelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen heeft u voor anticonceptiemiddelen een recept nodig van een huisarts of medisch specialist.

Vergoeding anticonceptiemiddelen

Vanuit de basisverzekering en onze aanvullende verzekeringen heeft u recht op een vergoeding van anticonceptiemiddelen.

Basispolis
volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar. en vanaf 21 jaar alleen vergoeding voor behandeling van endometriose of menorragie i.c.m bloedarmoede: maximaal vergoedingslimiet GVS (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage van max. € 250,- p.jr. voor alle geneesmiddelen tezamen)
Start
maximaal € 100,- per kalenderjaar
Extra
maximaal € 100,- per kalenderjaar
Plus
100%
Top
100%

Start en Extra: De vergoeding geldt voor de anticonceptiemiddelen en de wettelijke eigen bijdrage samen.

Per voorschrift vergoeden wij de anticonceptiepil voor een periode van maximaal twaalf maanden. De kosten van het inbrengen van de middelen vergoeden wij niet.

Wettelijke eigen bijdrage

Voor anticonceptiemiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage. Vanuit de aanvullende verzekeringen heeft u recht op vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor anticonceptiemiddelen.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Voor anticonceptiemiddelen vanuit de basisverzekering geldt uw verplicht eigen risico en eventueel vrijwillig eigen risico.

Gaat u voor de anticonceptiemiddelen naar een gecontracteerde apotheek of een gecontracteerde apotheekhoudende huisarts, dan vallen de kosten van anticonceptiemiddelen niet onder het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Met een recept kunt u bij een apotheek of apotheekhoudende huisarts anticonceptiemiddelen afhalen. 

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.