Vergoedingenoverzicht 2022

Hieronder vindt u per zorgsoort op welke vergoeding u kunt rekenen vanuit uw Salland basis-, aanvullende en/of tandartsverzekering.

Toestemming

Voor sommige behandelingen, hulp- of geneesmiddelen heeft u voor de behandeling of het gebruik schriftelijke toestemming van ons nodig. Deze toestemming is noodzakelijk om vergoeding te krijgen voor de gemaakte kosten. Indien uw toestemmingsaanvraag voldoet aan de gestelde criteria zoals genoemd in de voorwaarden, hoort u binnen 14 dagen van ons. In het vergoedingenoverzicht vindt u, onder de betreffende behandeling of het betreffende hulp- of geneesmiddel, of een toestemmingsaanvraag noodzakelijk is. Staat hier niets vermeld over toestemming, dan hoeft u niets aan te vragen.

Meest gezocht:
A
Alternatieve geneesmiddelen Alternatieve geneeswijzen Ambulancevervoer Anticonceptiemiddelen Audiologische zorg
B
Bariatrische chirurgie Basis GGZ Beweegprogramma Bijzondere tandheelkunde Borstprothese Borstvoeding begeleiding Bril en contactlenzen
C
Covid-19 Paramedische herstelzorg
D
Diabeteshulpmiddelen Dialysezorg Diëtetiek
E
Eerstelijnsverblijf Erfelijkheidsadvies Ergotherapie
F
Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar Fysiotherapie en oefentherapie
G
Gecombineerde leefstijlinterventie Geneesmiddelen Geriatrische revalidatiezorg Gespecialiseerde GGZ Gezichtsverzorging Gezondheidscursus Gezondheidsonderzoek
H
Hoorhulpmiddelen Hospice verblijf en verzorging Huisartsenzorg Hulpmiddelenzorg
I
Incontinentiemateriaal Ivf- en icsi-behandeling
K
Ketenzorg Ki- kid- of iui-behandeling Kinderopvang bij ziekenhuisopname Kraampakket Kraamzorg
L
Lensimplantatie Logeerhuis Logopedie
M
Mantelzorgmakelaar Mechanische beademing Medisch specialistische zorg Medische keuring rijbewijs
N
Nachtelijke thuiszorg voor stervenden
O
Onderzoek naar kanker bij kinderen Ooglaserbehandeling Ooglidcorrectie Oorstandcorrectie Orthodontie beugel Orthodontie in bijzondere gevallen Orthopedische schoenen Overige geneeskundige huisartsenzorg
P
Persoonlijke alarmering Preventieve voetzorg
R
Reiskosten bij ziekenbezoek Revalidatiezorg
S
Second opinion Seksuologie Spataderbehandeling Specifieke patientgroepen Sportmedisch advies Sterilisatie Stoppen met roken
T
Tandheelkundige zorg tot 18 jaar Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar TENS bij bevalling Therapeutisch vakantiekamp Transplantatiezorg Trombosezorg
V
Vervoer stoffelijk overschot Vaccinatie voor reizigers Verblijf Verloskundige zorg Verpleging en verzorging zonder verblijf Voetverzorging Voorwaardelijk toegelaten zorg
Z
Zintuiglijk gehandicaptenzorg Ziekenvervoer Zorg in het buitenland Zorg voor vrouwen - Care for Women Zwangerschapscursus en moederbegeleiding
A - Z
A B C D E F G H I
J
K L M N O P
Q
R S T
U
V
W
X
Y
Z