Verpleging en verzorging zonder verblijf

Verpleging en verzorging zonder verblijf is zorg die verpleegkundigen plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop én deze zorg niet gepaard gaat met verblijf en geen kraamzorg betreft.
Man bij dokter
Man bij dokter
Verpleging en verzorging zonder verblijf is zorg die verpleegkundigen plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop én deze zorg niet gepaard gaat met verblijf en geen kraamzorg betreft.

Onder deze zorg vallen niet de verzorgende handelingen bij minderjarigen die gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

De zorg bestaat uit verpleegkundige handelingen (zorgverlening) en verzorging, maar ook uit het indiceren, coördineren, signaleren, coachen en preventie.

Vergoedingen

Zorgplan nodig

U of uw wettelijk vertegenwoordiger moet een zorgplan hebben ondertekend. Het zorgplan moet minimaal bevatten de soort, omvang, frequentie en beoogde duur van de benodigde verpleging en verzorging zonder verblijf, de prestaties en zijn voorzien van een motivering. In het zorgplan moet ook de bijdrage van uw sociale netwerk zijn betrokken. Wanneer er, in overleg met u, een wijziging in het zorgplan plaatsvindt is het niet nodig het zorgplan opnieuw te ondertekenen.

Vergoeding wijkverpleging

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op wijkverpleging.
Basispolis
100%
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor wijkverpleging.

Geen eigen risico

De kosten van wijkverpleging tellen niet mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg

Wij hanteren een maximumvergoeding voor wijkverpleging door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In dat geval vergoeden wij maximaal de tarieven volgens de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Op verzoek zenden wij deze toe. Als de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven is het verschil voor uw eigen rekening.

Bij wie kunt u terecht?

Een wijkverpleegkundige, een kinderverpleegkundige en een verpleegkundig specialist mogen uw indicatie voor de zorg bepalen en een zorgplan opstellen. De indicatie moet zijn vastgesteld conform de Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving, die zijn opgesteld door de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Deze zorgaanbieders mogen de overige zorg verlenen:

  • een verpleegkundig specialist;
  • een wijkverpleegkundige;
  • een verpleegkundige met diploma MBO-Verpleegkunde;
  • een verzorgende IG of verzorgende niveau 3, met diploma op MBO-niveau 3.

Als u zorg ontvangt van een door ons gecontracteerde zorgaanbieder mogen de overige zorg ook verlenen:

  • een verzorgende C of D met een diploma op MBO niveau 3;
  • een helpende met diploma Helpende Zorg en Welzijn op MBO niveau 2.

In de volgende gevallen heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig, voordat u de zorg krijgt:

  • Voor vergoeding van verpleging en verzorging zonder verblijf door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Voor deze aanvraag moet u het aanvraagformulier voor niet-gecontracteerde wijkverpleging (PDF) gebruiken. Het aanvraagformulier is te vinden op www.salland.nl. Op verzoek zenden wij het toe. Als het zorgplan wijzigt, moet u opnieuw toestemming van ons hebben, voordat u de nieuwe zorg krijgt;
  • voor vergoeding van verpleging en verzorging zonder verblijf in het buitenland. Bij de aanvraag moet u een kopie van het zorgplan en een offerte voor de zorg, waarin is opgenomen welke zorg het betreft, de kosten en de periode voor de zorglevering in het buitenland meesturen.

U heeft geen voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons nodig voor wijkverpleging door een gecontracteerde zorgaanbieder, tenzij deze zorgaanbieder aangeeft dat in uw situatie wel toestemming van ons noodzakelijk is.

Wanneer u hulp nodig heeft bij het vinden van een aanbieder die verpleging en verzorging zonder verblijf levert kunt u contact opnemen met onze ZorgGids. De ZorgGids zorgt ervoor dat u snel de zorg en ondersteuning vindt die u zoekt, maakt verbindingen, verwijst naar de juiste instanties en geeft u informatie over voorzieningen. De ZorgGids heeft een uitgebreid netwerk van contacten (in de regio Salland) die u snel verder kunnen helpen, zodat u niet meer zelf hoeft te zoeken. De ZorgGids is bereikbaar via het telefoonnummer van ZorgAdvies op (0570) 68 74 70.

Persoonsgebonden budget

In plaats van het recht op de zorg, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. In dat geval krijgt u budget om de verpleging en verzorging zelf te in te kopen. Voor het recht op het persoonsgebonden budget gelden speciale voorwaarden. Deze zijn opgenomen in het Reglement pgb wijkverpleging (PDF).

Als de kosten die u maakt voor de verpleging en verzorging hoger zijn dan de vergoeding in de vorm van het persoonsgebonden budget, dan komt het verschil tussen de kosten en het persoonsgebonden budget voor uw eigen rekening.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Vergoedingen 2021

Bekijk ook de vergoedingen van 2021.

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.