Vaccinaties voor reizigers 2021

Vaccinaties voor reizigers zijn inentingen om het krijgen van een ziekte in het buitenland te voorkomen. Onder deze zorg vallen ook geneesmiddelen en de voor de geneesmiddelen en vaccinaties nodige consulten. Voorbeelden zijn pillen tegen malaria of een inenting tegen gele koorts.
Man bij dokter
Man bij dokter
Vaccinaties voor reizigers zijn inentingen om het krijgen van een ziekte in het buitenland te voorkomen. Onder deze zorg vallen ook geneesmiddelen en de voor de geneesmiddelen en vaccinaties nodige consulten. Voorbeelden zijn pillen tegen malaria of een inenting tegen gele koorts.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van vaccinaties en geneesmiddelen als deze nodig zijn volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Uw zorgverlener stelt de medische noodzaak vast op basis van uw persoonlijke situatie.

Vergoeding vaccinaties voor reizigers

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op vergoeding van geneesmiddelen, vaccinaties en de nodige consulten.
Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
maximaal € 250,- per kalenderjaar

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor vaccinaties of geneesmiddelen die onder deze vergoeding vallen.

Geen eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor vaccinaties terecht bij een huisarts of een vaccinatiebureau dat voldoet aan de kwaliteitseisen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), de GGD, Meditel, Thuisvaccinatie.nl en Travel Health Clinics. Kijk op de website van het LCR voor een vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Apothekers en apotheekhoudende huisartsen mogen de stoffen voor vaccinaties en geneesmiddelen op recept leveren. Bij het indienen van de nota moet u een kopie van het recept meesturen.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Vergoedingen 2021

Bekijk ook de vergoedingen van 2021.

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.