Man bij dokter
Man bij dokter

Specifieke patientgroepen

U heeft recht op geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. Deze zorg omvat generalistische geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

De zorg kan omvatten diagnostiek, consulten, gericht overleg met uw behandelend arts en uitvoering van of regie op het behandelplan. Het gaat om zorg aan kwetsbare groepen die thuis wonen, bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, mensen met chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, mensen met niet aangeboren hersenletsel of mensen met een verstandelijke beperking van achttien jaar en ouder. Bij deze zorg is aandacht voor het verbeteren van het zelfstandig functioneren, het voorkomen van verergering van de beperkingen en het leren omgaan met de (voortschrijdende) beperkingen.

U heeft geen recht op de zorg als u een Wlz-indicatie heeft of daarvoor in aanmerking komt.

Vergoedingen

Vergoeding

De kosten van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen worden volledig vanuit de basisverzekering vergoed.

Onder deze geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen valt niet: zorg die deel uitmaakt van andere zorgvormen, zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen.

Eigen risico

De kosten van geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen tellen mee voor het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • een specialist ouderengeneeskunde
  • een arts verstandelijk gehandicapten
  • gezondheidszorgpsycholoog
  • klinisch psycholoog
  • kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • orthopedagoog.

U moet een verwijzing hebben van een huisarts of kinderarts. Een door het CIZ voor 1 januari 2021 afgegeven indicatie, geldt als verwijzing tot uiterlijk 31 maart 2021. Als de zorg dan nog niet is gestart, heeft u voor de zorg een nieuwe verwijzing nodig.

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden van 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.