Onderzoek naar kanker bij kinderen

Verzekerden tot 18 jaar hebben recht op vergoeding van kosten van diagnostiek, coördinatie en registratie van ingezonden lichaamsmateriaal.
Man bij dokter
Man bij dokter
Verzekerden tot 18 jaar hebben recht op vergoeding van kosten van diagnostiek, coördinatie en registratie van ingezonden lichaamsmateriaal.

Vergoedingen

Verwijzing nodig voor onderzoek naar kanker bij kinderen

U heeft voor onderzoek naar kanker bij kinderen een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog of arts verstandelijk gehandicapten.

Vergoeding onderzoek naar kanker bij kinderen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van de kosten van onderzoek naar kanker bij kinderen:
Basispolis
100%, diagnostiek, coördinatie en registratie (door Prinses Maxima Centrum)
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u voor onderzoek naar kanker bij kinderen naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor onderzoek naar kanker bij kinderen.

Eigen risico

Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen verplicht of vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) mag de zorg verlenen.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Vergoedingen 2021

Bekijk ook de vergoedingen van 2021.

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.