Man bij dokter
Man bij dokter

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kan regeltaken overnemen van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast. U kunt een mantelzorgmakelaar inschakelen als u mantelzorg ontvangt of als u mantelzorger bent.

De kosten van de inzet van de mantelzorgmakelaar kunnen niet door de mantelzorger én door degene die de mantelzorg krijgt, worden gedeclareerd.

Vergoedingen

Vergoeding zorgverzekering

U heeft vanuit onze aanvullende verzekeringen Plus en Top recht op vergoeding van een mantelzorgmakelaar.

Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
80% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
Top
80% tot maximaal € 350,- per kalenderjaar

Let op: de kosten van de inzet van de mantelzorgmakelaar kunnen niet door de mantelzorger én door degene die de mantelzorg krijgt, worden gedeclareerd.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Wij vergoeden 80% van de kosten van een mantelzorgmakelaar tot een maximumbedrag per kalenderjaar. Kosten boven dit maximumbedrag zijn voor uw eigen rekening.

Geen eigen risico

Er geldt geen eigen risico voor vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen.

Bij wie kunt u terecht?

Een mantelzorgmakelaar die is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) mag de zorg verlenen. Kijk op de website van de BMZM voor meer informatie.

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden van 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.