Huisartsenzorg

Huisartsenzorg is zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Een preventieve griepvaccinatie valt niet onder huisartsenzorg. Ook laboratoriumonderzoek van een zelfstandig laboratorium op verzoek van de huisarts valt niet onder de zorg.
Man bij dokter
Man bij dokter
Huisartsenzorg is zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Een preventieve griepvaccinatie valt niet onder huisartsenzorg. Ook laboratoriumonderzoek van een zelfstandig laboratorium op verzoek van de huisarts valt niet onder de zorg.

.

Vergoedingen

Vergoeding huisartsenzorg

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op de vergoeding van kosten van huisartsenzorg.
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor huisartsenzorg.

Geen eigen risico

De kosten van huisartsenzorg tellen niet mee voor uw eigen risico.

Laat een (huis)arts onderzoek door anderen uitvoeren en worden de kosten hiervoor apart in rekening gebracht? Deze kosten kunnen dan wel onder het verplicht eigen risico vallen. Dat is bijvoorbeeld mogelijk bij (laboratorium)onderzoek in een ziekenhuis of een zelfstandig laboratorium.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor huisartsenzorg terecht bij huisartsen. De huisarts kan zelfstandig gevestigd zijn of werken in een huisartsendienstenstructuur (huisartsenpost), een huisartsencentrum of een zorggroep. Een andere persoon mag de zorg verlenen onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts. Bijvoorbeeld een praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH).

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Vergoedingen 2021

Bekijk ook de vergoedingen van 2021.

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.