Hospicezorg 2021

Een hospice is een instelling die verblijf en verzorging biedt aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hospicezorg of palliatieve zorg is erop gericht de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.
Man bij dokter
Man bij dokter
Een hospice is een instelling die verblijf en verzorging biedt aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hospicezorg of palliatieve zorg is erop gericht de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

In een hospice werken verpleegkundigen en verzorgenden die verpleegkundige zorg verlenen. Veel hospices hebben ook een arts in dienst. Hospicezorg wordt ook verleend op een hospiceafdeling van een verpleeghuis en een ziekenhuis. Daarnaast kunt u voor hospicezorg ook naar een bijna-thuis-huis. Het verschil met een hospice is dat in een bijna-thuis-huis alleen vrijwilligers werken. De verpleegkundige zorg wordt verleend door de thuiszorg. De eigen huisarts verleent dan de medische zorg.

Vergoedingen

Vergoeding hospicezorg

Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top bieden wij een vergoeding van de kosten van de eigen bijdrage die het hospice bij u in rekening brengt:

Basispolis
Geen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
€ 35,- per dag voor maximaal 2 maanden per kalenderjaar. Nachtelijke thuiszorg voor stervenden: maximaal € 100,- per kalenderjaar
Top
€ 35,- per dag voor maximaal 2 maanden per kalenderjaar. Nachtelijke thuiszorg voor stervenden: maximaal € 200,- per kalenderjaar

Eigen bijdrage

Voor uw verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis geldt een eigen bijdrage. De hospice of het bijna-thuis-huis brengt de kosten zelf bij u in rekening. De eigen bijdrage is een vergoeding voor onder andere het onderhoud van het pand, de energie en de maaltijden die u gebruikt.

Geen eigen risico

Voor het verblijf en verzorging in een hospice of bijna-thuis-huis geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor hospicezorg terecht in een ‘bijna-thuis-huis’, een zelfstandig hospice of een hospice-unit van een verpleeghuis en een ziekenhuis.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Vergoedingen 2021

Bekijk ook de vergoedingen van 2021.

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.