Man bij dokter
Man bij dokter

Gezondheidscursus

Een gezondheidscursus helpt u bij het voorkomen van ziekte, het verbeteren van leefgewoonten of het voorkomen van functieverlies of functiebeperking.

Voorbeelden van cursussen die voor een vergoeding in aanmerking komen:

  • EHBO en reanimatie (geen BHV-opleiding);
  • kinder-EHBO, cursus voor ongevallen met kinderen thuis;
  • dementie de baas, cursus voor mantelzorger en verzorgde met dementie;
  • PEPP, cursus voor mantelzorger en verzorgde met Parkinson;
  • voorbij alcohol; cursussen en trainingen om alcoholgebruik tegen te gaan.

De volgende cursussen worden niet vergoed:

  • vrijetijdsbesteding, zoals sporttraining, yoga, tai chi en meditatie;
  • boeken die een cursus ondersteunen.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op vergoeding van een gezondheidscursus als de cursus voor uzelf is of om iemand in uw directe omgeving te ondersteunen. De gezondheidscursus moet u helpen bij het voorkomen van ziekte, het verbeteren van leefgewoonten of het voorkomen van functieverlies of functiebeperking.

Voor een vergoeding van de kosten stuurt u een kopie van het diploma of certificaat mee met uw declaratieformulier.

Vergoeding gezondheidscursus

Vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top heeft u recht op een vergoeding van een gezondheidscursus. De vergoeding geldt voor alle gezondheidscursussen samen.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus 75% tot maximaal € 100,- per kalenderjaar
Top 75% tot maximaal € 150,- per kalenderjaar

Eigen bijdrage

Wij vergoeden maximaal 75% van de kosten van de gezondheidscursus tot een bepaald bedrag. Het resterende deel betaalt u zelf.

Geen eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een professionele aanbieder van gezondheidscursussen mag de cursus geven, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, reumavereniging, diabetesvereniging of de Nederlandse Hartstichting.

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden van 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.