Erfelijkheidsadvies

Erfelijkheidsadvies bestaat onder andere uit advies over de erfelijkheid van aandoeningen of afwijkingen, of de gebleken hogere kans daarop.

Man bij dokter
Man bij dokter

Erfelijkheidsadvies bestaat onder andere uit advies over de erfelijkheid van aandoeningen of afwijkingen, of de gebleken hogere kans daarop.

Vergoedingen

Erfelijkheidsadvies bestaat uit:

  • onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door een stamboomonderzoek, een chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, een ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek;
  • advies over de erfelijkheid van aandoeningen of afwijkingen, of de gebleken hogere kans daarop;
  • psychosociale begeleiding door het advies over de erfelijkheid van aandoeningen of afwijkingen;
  • onderzoek bij andere personen dan uzelf als dat nodig is voor het advies aan u. In dat geval kunnen andere personen ook advies krijgen.

Verwijzing nodig voor erfelijkheidsadvies

U heeft voor erfelijkheidsadvies een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde. De geldigheidsduur van de verwijzing is twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

Vergoeding erfelijkheidsadvies

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van erfelijkheidsadvies:
Basispolis
100%, na verwijzing huisarts of medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor erfelijkheidsadvies naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (onder Medisch specialistische zorg). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor erfelijkheidsadvies.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van erfelijkheidsadvies mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor erfelijkheidsadvies terecht bij een centrum voor erfelijkheidsadvisering. Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgaanbieder bij u in de buurt.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Vergoedingen 2021

Bekijk ook de vergoedingen van 2021.

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.