Audiologische zorg

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van kosten van audiologische zorg.

Man bij dokter
Man bij dokter

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van kosten van audiologische zorg.

Vergoedingen

Audiologische zorg bestaat uit:

  • onderzoek naar de gehoorfunctie;
  • advies over de aan te schaffen gehoorapparatuur;
  • voorlichting over het gebruik van de apparatuur;
  • noodzakelijke psychosociale zorg door problemen met de gestoorde gehoorfunctie;
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen bij kinderen.

Verwijzing nodig voor audiologische zorg

U heeft voor audiologische zorg een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde. De geldigheidsduur van de verwijzing is twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de wijziging is afgegeven.

Vergoeding audiologische zorg

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van kosten van audiologische zorg.
Basispolis
100%, na verwijzing huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Gaat u voor audiologische zorg naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (onder medisch specialistische zorg). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor audiologische zorg.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van audiologische zorg mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een audiologisch centrum mag de zorg verlenen. U vindt een audiologisch centrum via onze online zorgzoeker.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Vergoedingen 2021

Bekijk ook de vergoedingen van 2021.

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.