Inspraakregeling verzekerden

Op 6 maart 2020 nam de Eerste Kamer een voorstel aan om de Zorgverzekeringswet (Zvw) te wijzigen. Dit ging over het sterker maken van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed ZVW). Het doel is de invloed van verzekerden op het beleid van hun zorgverzekeraar sterker te maken, zodat dit beleid beter aansluit bij hun wensen. De Inspraakregeling verzekerden Eno vindt u op Eno.nl.

Praat mee over de dienstverlening

Wij zoeken op dit moment een aantal nieuwe leden, die gemotiveerd zijn om op positief-kritische wijze een bijdrage te leveren en voldoende tijd vrij kunnen maken (circa 8 uur per maand). Hier staat een vergoeding tegenover.

De ledenraad heeft een aantal formele bevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarrekening en instemmen met een wijziging van de statuten. Daarnaast kijkt en denkt de ledenraad in een vroeg stadium mee met het zorginkoopbeleid en deelt de ledenraad zijn ervaringen met onze producten en diensten.

Denkt u hierover mee in onze ledenraad?

Vul dan het formulier hieronder in. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact op. Wij informeren u dan over de verdere procedure. Wilt u weten wat de ledenraad precies doet en wie in de raad zitten? Kijk dan op www.eno.nl/ledenraad. 

Aanmeldformulier ledenraad