Uitleg overzicht verplicht eigen risico

Uitleg van het overzicht
U heeft een overzicht eigen risico ontvangen. Dit betekent dat u zorgkosten heeft gemaakt waarop het verplicht eigen risico of vrijwillig eigen risico van toepassing is. Onder de afbeelding van het overzicht verplicht eigen risico vindt u een uitleg van het overzicht:

Uitleg overzicht verplicht eigen risico

Het complete overzicht is opgebouwd uit drie tabellen:

 

Bovenste tabel: 1. U moet nu betalen.
Deze tabel geeft informatie over nieuwe rekeningen die bij ons zijn ingediend. Dit kan gedaan zijn door uzelf maar ook rechtstreeks door een zorgverlener.

Middelste tabel: 2. U heeft al betaald

In deze tabel ziet u de rekeningen waarvan het eigen risico al eerder bij u in rekening is gebracht.

Onderste tabel: 3. Stand verplicht eigen risico

De onderste tabel is een optelsom van de bovenste tabel en de middelste tabel. In 2017 is het verplicht eigen risico €385,-. Er kan dus nooit meer dan €385,- bij u in rekening worden gebracht.

Onderdelen overzicht verplicht eigen risico

 1. Behandeldatum
  De datum dat u bij de zorgverlener bent geweest. Soms bestaat een behandeling uit meerdere bezoeken aan de zorgverlener en worden deze behandelingen in één keer gedeclareerd. Alleen de datum van de eerste behandeling zal dan vermeld staan.
 2. Soort zorg
  In deze kolom staat de soort zorg die u bij benadering gehad heeft. Soms maakt een zorgverlener onderdeel uit van een behandelplan dat bestaat uit meerdere behandelingen door meerdere soorten zorgverleners. Deze behandeling kan dan vallen onder een omschrijving die niet past bij de verleende zorg. Bijvoorbeeld een behandeling fysiotherapie met als omschrijving 'ziekenhuiszorg'.
 3. Zorgverlener
  De naam van de zorgverlener/instelling die u geholpen heeft of de naam van de apotheek die u het medicijn heeft meegegeven.
 4. Omschrijving
  De naam van de behandeling of het medicijn wat u heeft gehad. Soms staan hier ook kosten bij die niet rechtstreeks maar wel indirect met uw behandeling te maken hebben. Een voorbeeld hiervan zijn bijv. honorarium/loonkosten van een arts of specialist.
 5. Vergoeding
  In deze kolom staat het bedrag dat u vergoed krijgt. Dit wil niet zeggen dat u dit ook daadwerkelijk uitgekeerd krijgt, zie daarvoor ook kolom 6.
 6. U betaalt daarvan
  In deze kolom staat wat u van het bedrag dat u vergoed krijgt (kolom 5) zelf moet betalen omdat dit bedrag ten laste komt van het eigen risico.
 7. Toelichting
  In deze kolom taat door middel van een Z (zorgverlener) of een V (verzekerde) aangegeven wie de rekening heeft ingediend.
 8. Bedrag eigen risico
  Dit is de hoogte van het verplicht eigen risico. Deze wordt elk jaar door de overheid vastgesteld. Voor 2016 bedraagt dit bedrag €385,-. In 2015 was dit €375,-.
 9. U moet nu betalen
  Dit is het bedrag dat door middel van dit overzicht en de begeleidende brief bij u in rekening gebracht wordt.
 10. Al bij u in rekening gebracht
  Hier staat het bedrag dat door middel van een vorige brief met overzicht al bij u in rekening gebracht is.
 11. Totaal
  Dit is het totaalbedrag van 9 en 10. Dus het totaalbedrag dat we al eerder in rekening hebben gebracht plus het bedrag dat we nu bij u in rekening brengen.
 12. Resterend verplicht eigen risico
  Het bedrag dat overblijft na aftrek van het bedrag dat al bij u in rekening gebracht is (9) en het bedrag dat we nu bij u in rekening brengen (10).