Kies een eerlijke basispremie zorgverzekering 2021

Steun de zorg in uw regio via onze eerlijke basispremie voor de zorgverzekering 2021.

Basispremie zorgverzekering

Steun de regio via uw premie ziektekostenverzekering 2021

Bent u van plan over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Zoekt u een persoonlijke, nuchtere verzekeraar met een eerlijke basispremie voor de zorgverzekering in 2021? Dan bent u bij ons, Salland Zorgverzekeringen, aan het goede adres. Voor alle inwoners van Gelderland en Overijssel bieden wij een zorgverzekering met een ruime keuze uit zorgverleners, zowel binnen als buiten de regio Salland. Wij hebben geen winstoogmerk en steunen lokale projecten en initiatieven op het gebied van zorg, bewegen en saamhorigheid.
 

Stop met zorgverzekeringen vergelijken, bereken uw premie

 

Zorgverzekering afsluiten via de Salland Clubactie

Eén van onze bekendste regionale investeringen is de Salland Clubactie. Ook volgend jaar kunt u via de deelnemende sportclubs weer kiezen voor de korting van een collectieve verzekering bij ons. Wij bieden vervolgens een financiële ondersteuning aan uw club. Met uw premie ziektekostenverzekering in 2021 maakt u dus echt een verschil in de regio. Want zorgen voor elkaar, is Zorg op z’n Sallands.


Een andere mogelijkheid om een collectieve zorgverzekering af te sluiten is via uw werkgever. Wij hebben met veel werkgevers in de regio afspraken gemaakt. Tijdens de premieberekening kunt u een collectiviteitsnummer invoeren of zoeken op de naam van uw sportvereniging of werkgever.

 

Zorgverzekering 2021: premie berekenen

De regionale initiatieven waar wij aan bijdragen

Binnen de regio Salland droegen wij al bij aan vele mooie projecten en initiatieven, waaronder ‘Sociale benadering dementie’. Dankzij dit project kunnen mensen met dementie weer deelnemen aan de maatschappij. Zij worden bijvoorbeeld opgehaald voor een kappersbezoek in de salon, waar zij normaal gesproken thuis geknipt worden. 


Een ander mooi project is het ‘Regionaal TransferPunt’ (RTP). Het RTP begeleidt patiënten met een spoedeisende vraag naar passende zorg. Daarnaast regelt het RTP in overleg met de huisarts een snelle en juiste plaatsing bij een zorginstelling. Hiermee worden onnodige opnames of verhuizingen zoveel mogelijk voorkomen.
 

Enthousiast geworden over Salland Zorgverzekeringen? Bereken dan uw premie.

 

Bereken uw premie ziektekostenverzekering 2021

Zorgverzekering 2021: premie bij een aanvullende verzekering

Benieuwd wat uw basispremie zorgverzekering in 2021 wordt bij een aanvullende verzekering? Wij bieden 4 algemeen aanvullende verzekeringen met diverse dekkingen, namelijk Start, Extra, Plus en Top. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een (gedeeltelijke) vergoeding bij fysiotherapie of alternatieve behandelingen. Ook bij een zwangerschap kan het zinvol zijn u aanvullend te verzekeren. Bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage kraamzorg, een zwangerschapscursus of begeleiding bij borstvoeding.


Basisverzekering aanvullen

Aanvullende tandartsverzekeringen

Naast onze algemene aanvullende verzekeringen bieden wij ook 3 aanvullende tandartsverzekeringen. Alleen kinderen ontvangen vanuit de basisverzekering een vergoeding voor tandartskosten. Voor volwassenen geldt dit alleen in bijzondere gevallen. Wilt u er zeker van zijn een (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen voor de gemaakte tandartskosten? Kies dan één van de drie aanvullende tandartsverzekeringen. Ook handig bij orthodontie voor uw dochter of zoon; een beugel valt namelijk buiten het basispakket. 


Tandartsverzekeringen bekijken

Eigen risico bij de basispremie zorgverzekering 2021


Een verplicht eigen risico geldt voor iedere verzekerde vanaf 18 jaar. Elk jaar stelt de overheid vast welk bedrag dit is. Maakt u zorgkosten? Dan betaalt u die zelf, tot u boven het bedrag aan eigen risico uit komt. U kunt er ook voor kiezen het verplicht eigen risico vrijwillig te verhogen. U betaalt dan maandelijks een lagere premie aan ons. Houd er dan wel rekening mee dat u zorgkosten die u toch maakt, alsnog zelf moet kunnen betalen. Verwacht u gebruik te maken van zorg waaraan een verplicht eigen risico verbonden is, maar kunt u dit niet in één betaling voldoen? Bij Salland kunt u kiezen voor een gespreide betaling van het verplicht eigen risico. Dit heeft geen invloed op uw premie ziektekostenverzekering voor 2021.


Meer informatie over het vrijwillig eigen risico