Basisverzekering fysiotherapie in 2020

 

Kies voor een zorgverzekering op maat, zoals een basisverzekering met fysiotherapie in 2020.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering

Bij klachten aan het bewegingsapparaat, spieren, gewrichten of zenuwen kan fysiotherapie verlichting brengen.
Welke vergoeding u vanuit de basisverzekering voor fysiotherapie in 2020, is afhankelijk van de inhoud van het basispakket. Ook spelen factoren als leeftijd en aandoening een rol. Let wel op: U heeft een verwijzing nodig van een arts of specialist om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit de vanuit de basisverzekering óf aanvullende verzekeringen.

Kinderen tot 18 jaar

Als uw kind een aandoening heeft zoals genoemd op de lijst “Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (pdf)

dan heeft zij of hij recht op een vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering. In 2020 kunnen er wijzigingen optreden met betrekking tot de lijst en vergoedingen.


Staat de aandoening niet op de lijst? Dan heeft uw zoon of dochter altijd recht op een vergoeding van de eerste negen behandelingen per kalenderjaar. Bieden de eerste negen behandelingen niet het juiste resultaat? Dan heeft uw kind recht op aansluitend nogmaals negen behandelingen.
Meer informatie over vergoedingen fysiotherapie tot 18 jaar.

Volwassenen vanaf 18 jaar

U heeft als volwassenen recht op een vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die genoemd wordt in bijlage 1 van art. 2.6 van het Besluit Zorgverzekering. Dit is de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (pdf).

 

De lijst met aandoeningen en de vergoedingen voor fysiotherapie in 2020 kunnen nog wijzigen. Daarnaast kunt u op dit moment rekenen op een vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering bij:
 

  • Urine- incontinentie: U heeft recht op een vergoeding van maximaal negen behandelingen bekkenfysiotherapie.
  • Perifeer arterieel vaatlijden, stadium 2 (volgens Fontaine): U heeft recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering voor 37 behandelingen gesuperviseerde oefentherapie voor een periode van 12 maanden.
  • Artrose van uw knie- of heupgewricht: U heeft recht op fysiotherapievergoeding vanuit de basisverzekering  van maximaal de eerste twaalf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden.
  • Gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. U heeft in dat geval recht op:
  1. als sprake is van klasse A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste vijf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden;
  2. als sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste zevenentwintig behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden na aanvang van de behandeling en maximaal drie behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren;
  3. als sprake is van klasse C of D van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste zeventig behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden na aanvang van de behandeling en maximaal tweeënvijftig behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren.

Fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering 2020

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 
Start 6 zittingen per kalenderjaar
Extra 9 zittingen per kalenderjaar
Plus 15 zittingen per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie
Top 25 zittingen per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie

Goede afspraken met zorgverleners

Om te zorgen voor goede zorg en lage tarieven maken wij afspraken zorgaanbieders in de buurt. U heeft recht op een volledige vergoeding als u kiest voor een gecontracteerde zorgaanbieder. Kiest u voor een zorgverlener waarmee nog geen afspraken zijn gemaakt? Dan gelden er maximumtarieven voor fysiotherapie. Ook is het van belang bij uw eerste nota een verklaring mee te sturen over het aantal fysiotherapie en/of oefentherapie behandelingen u al heeft ontvangen voor dezelfde aandoening.

 

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).