Aanvullende zorgverzekering 2019

Op Prinsjesdag maakt de overheid haar plannen voor 2019 bekend. De wijzigingen die zij wil doorvoeren in de zorg, kunnen van invloed zijn op uw zorgverzekering in 2019.
Er kunnen bijvoorbeeld zorgkosten zijn die u in 2018 nog vergoed kreeg vanuit de basisverzekering, waarvan de vergoeding in 2019 kan komen te vervallen .

Basisverzekering 2019

Door de Salland Basisverzekering voor ziektekosten bent u ook in 2019 goed verzekerd. De basisverzekering zorgt voor een vergoeding van de meest noodzakelijke zorg, zoals een bezoek aan de huisarts en de meeste ziekenhuisopnames. Meer informatie over de basisverzekering.

Wilt u zich verzekeren voor zorg die buiten de basisverzekering valt? Dan kan een aanvullende zorgverzekering in 2019 een goede oplossing zijn. Houdt u er rekening mee dat niet alle zorg wordt vergoed door een aanvullende verzekering.

Verplicht eigen risico 2019

Als u medische kosten maakt of gebruik maakt van zorg, geldt een wettelijk verplicht eigen risico. Het wettelijk verplicht eigen risico 2018 is vastgesteld op €385,-. Ook in 2019 geldt het verplicht eigen risico alleen voor zorg vanuit de basisverzekering en niet voor de aanvullende zorgverzekering.

Korting op uw zorgpremie in 2019

Naast het wettelijk verplicht eigen risico kunt u bij ons kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Het vrijwillig eigen risico heeft alleen betrekking op zorg uit de basisverzekering. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe groter de korting op de zorgpremie in 2019. Maar let wel op: dat betekent ook dat u een hoger bedrag moet betalen als u zorg gebruikt die onder het eigen risico valt.

 

Daarnaast kunt u bij ons genieten van collectiviteitskorting op uw zorgverzekering. Heeft uw werkgever of vereniging al afspraken met ons gemaakt voor het komende jaar?

 

Dan kunt u rekenen op premiekorting op uw basisverzekering en aanvullende zorgverzekering in 2019. Meer informatie over de collectieve zorgverzekering.