Afbouw overgangsregeling huishoudelijke hulp

 

De overgangsregeling voor huishoudelijke hulp loopt eind 2017 af

Bij de overgang van huishoudelijke hulp per 1 april 2017 vanuit de Wmo naar de Wlz is voor cliënten een overgangsregeling vastgesteld. Het aantal uren huishoudelijke hulp dat cliënten ontvingen vanuit de Wmo mag in 2017 gecontinueerd worden in de Wlz. Dit overgangsrecht eindigt op 31 december 2017.

 

Vanaf 2018 moet de zorg inclusief de huishoudelijke hulp binnen het MPT-kader voor zorg thuis passen

Dit geldt voor cliënten waarop het Toetsingskader voor zorg thuis van toepassing is. Dit zijn:

  • De cliënten die na 1 oktober 2015 zijn ingestroomd in de Wlz en zorg thuis krijgen met een Modulair Pakket Thuis (MPT).
  • De cliënten met een gewijzigde zorgvraag na 1 oktober 2015 die zorg thuis krijgen met een MPT.

Voor de cliënten waarop dit kader voor zorg thuis niet van toepassing is (bijvoorbeeld de Wlz-indiceerbaren), verwachten we uiteraard wel een doelmatige inzet van huishoudelijke hulp.

 

Bespreek met uw cliënten hoe de zorg binnen het MPT-kader kan blijven

Heeft u dit al besproken met uw cliënten en past de zorg vanaf 2018 binnen het kader voor zorg thuis? Dan hoeft u niets te doen. Heeft u nog niet gesproken met uw cliënten dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Kijkt u samen hoe de zorg het beste vorm kan krijgen binnen het MPT-kader. De zorgfuncties zijn hierbij vrij uitwisselbaar binnen het MPT-kader.

 

Ga in gesprek met het Zorgkantoor als de zorg niet binnen het MPT-kader vormgegeven kan worden

Volg hiervoor de reguliere werkwijze zoals beschreven in het voorschrift zorgtoewijzing. U levert de rekenmodule en het formulier verantwoorde zorg thuis aan bij het zorgkantoor. U geeft hierbij aan waarom voor de cliënt de betreffende zorg nodig is. We bespreken dan samen de mogelijkheden en alternatieven voor de cliënt.

 

Document en verwijzing