Meerzorg

 

Vanaf 1-1-2019 gebruiken de zorgkantoren een ander aanvraagsjabloon, dit omdat er per die datum andere Nza beleidsregels zijn voor de aanvraag meerzorg. BR/REG-19123. Ook de regeling meerzorg is vernieuwd, hierover leest u het vernieuwde protocol in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019.

 

Als u vanaf 19-12-2018 een (her) aanvraag meerzorg stuurt, vragen we u om het nieuwe sjabloon te gebruiken:

Vul het formulier in en stuur het via een beveiligde omgeving met behulp van de volgende link https://bestanden.eno.nl naar meerzorg@eno.nl. In een aparte e-mail ontvangen wij graag van u het bijbehorende wachtwoord. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking. Als u vragen heeft, kunt u ze altijd stellen via uw zorginkoper of via de mail meerzorg@eno.nl.

 

Er is een nieuw sjabloon Meerzorg 2020 beschikbaar:

Tijdspad

Gezien de forse wijzigingen zien wij 2019 als overgangsjaar, dit houdt in dat bestaande beschikkingen blijven doorlopen. De zorgaanbieder hoeft deze niet om te laten zetten. Onderstaand tijdspad geldt voor de nieuwe- en heraanvragen individuele en-of groepsmeerzorgaanvragen.

 

November 2018 - 1 februari 2019
Zorgaanbieders kunnen individuele- en groepsmeerzorg aanvragen. Op het moment dat een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een meerzorgdialoog wordt het meerzorgplan meegestuurd met het ingevulde sjabloon aanvraag meerzorg.

November 2018 - 31 januari 2019
Meerzorgdialoog met zorgaanbieder en zorgkantoor (of op verzoek van ZK een schriftelijke afstemming) over de inhoudelijke onderbouwing van de totale meerzorg aanvraag van de zorgaanbieder.
Bij toekenning worden er beschikkingen op clientniveau afgegeven, het Zorgkantoor maakt met de zorgaanbieder een financiële afspraak over het totaalbudget. Voor het gehele jaar jan-dec wordt gedeclareerd; er wordt alleen vergoed op basis van declaraties.

Vanaf februari 2019
Zorgaanbieder en CCE voeren ontwikkelgesprekken op de door hen zorgvuldig gekozen locaties betreffende individuele cliënten en/of groepsmeerzorg. Het Zorgkantoor kan op verzoek aansluiten. Wanneer het zorgkantoor niet aansluit, ontvangt het zorgkantoor graag een terugkoppeling van het meerzorgplan en/of meerzorgdialoog. De zorgaanbieder zorgt voor een verslag en stuurt dat ook naar het zorgkantoor.

November 2019 - december 2019
Evaluatie betreffende de gehele populatie. Op basis van deze evaluatie wordt het budget voor het komende jaar eventueel bijgesteld. Bij een heraanvraag wordt tevens het nieuwe plan van aanpak besproken.