Help uw cliënten bij de overgang van de Ggz naar de Wlz

De overgang naar de Wlz kan bij uw cliënten veel teweegbrengen en vragen oproepen. Uw begeleiders spelen een belangrijke rol bij het informeren hierover. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor uw cliënten bij ontvangst van correspondentie over de Wlz. We vinden het belangrijk dat uw begeleiders goed geïnformeerd zijn om de eerste vragen optimaal te kunnen beantwoorden. Daarom hebben we voor uw begeleiders de recente ontwikkelingen en belangrijkste informatiebronnen op een rijtje gezet. Zorgkantoor Midden IJssel heeft ook een folder ontwikkeld met informatie voor zorgaanbieders in de Ggz.

 

Ontwikkeling

De eerste ontwikkeling is het indicatietraject Wlz dat op 2 januari 2020 is begonnen. Dit indicatietraject loopt volgens planning tot oktober 2020. Het kan zijn dat u al een afspraak heeft met het CIZ om uw cliënten te laten indiceren voor de Wlz. Uw cliënten kunnen ook zelf een aanvraag bij het CIZ indienen.

 

Informatiebronnen

Website VWS over de toegang Ggz in de Wlz

Op de website www.informatielangdurigezorg.nl vindt u de actuele informatie aan over de directe toegang Ggz naar de Wlz. Het ministerie van VWS verzorgt deze website en voorziet deze dan ook van de meest recente informatie. We raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

 

Informatiekaarten VWS

Op bovengenoemde website vindt u twee informatiekaarten. Op deze twee kaarten wordt de belangrijkste informatie over de toegang tot de Wlz weergegeven. Er is een informatiekaart voor professionals en een informatiekaart voor cliënten. De kaarten zijn zo makkelijk te verspreiden onder de begeleiders en eventuele cliënten.

 

Correspondentie gericht aan cliënten

Indicatiebesluit CIZ

Wanneer cliënten een aanvraag doen voor een Wlz indicatie, krijgen zij een indicatiebesluit van het CIZ.

 

In het indicatiebesluit staat:

  • Welke zorgbehoefte de cliënt heeft; het zorgprofiel.
  • Vanaf welke datum de cliënt recht heeft op deze zorg.
  • Wanneer het recht op deze zorg stopt.

Zorgkantoor Midden IJssel krijgt digitaal een afschrift van een positieve indicatie. Het CIZ kan ook een negatief besluit nemen en stuurt dan een negatieve beschikking naar de cliënt. Als de cliënt het niet eens is met de (negatieve of positieve) beschikking van het CIZ, is er een mogelijkheid om bezwaar hiertegen aan te tekenen. Op de website van het CIZ vindt u uitleg hoe u bezwaar kunt aantekenen.

 

Welkomstbrief van het Zorgkantoor

Na ontvangst van het positieve besluit stuurt Zorgkantoor Midden IJssel een welkomstbrief naar de betreffende cliënt. Er zijn drie verschillende brieven. De cliënt ontvangt de brief die past bij de opgegeven voorkeuren (zin, pgb, geen voorkeur).

  1. Brief 1 wordt verstuurd naar cliënten die een voorkeur voor zorg in natura hebben opgegeven en waarbij de toekomstige zorgaanbieder bekend is. De cliënt ontvangt de brief als hij bij het CIZ heeft aangegeven van welke zorgaanbieder hij de zorg wil ontvangen
  2. Brief 2 wordt verstuurd naar cliënten die bij het CIZ geen voorkeursaanbieder hebben doorgegeven. Als een cliënt deze brief ontvangt, maar toch wel een voorkeur heeft voor een bepaalde zorgaanbieder, kan hij deze voorkeur doorgegeven aan het Zorgkantoor.
  3. Brief 3 wordt verstuurd naar cliënten die een voorkeur persoonsgebonden budget hebben opgegeven.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Er is een FAQ in ontwikkeling en deze is nog niet definitief. Zodra deze definitief is, plaatsen we deze op onze website.

 

We hopen dat met deze informatie uw begeleiders de cliënten goed te woord kunnen staan over de komende wijzigingen. Zijn er toch nog onduidelijkheden of mist u informatie, neem dan contact op met onze afdeling zorgtoewijzing via wachtlijst@eno.nl of (0570) 68 74 41.