Inkoopbeleid voor 2019 voor de Langdurige Zorg

Op deze pagina informeert het Zorgkantoor Midden IJssel u over het Zorginkoopbeleid Wlz 2019. Voor de zorginkoop voor 2019 vormt het meerjarig beleidskader voor 2018-2020 de basis en dit is aangevuld met een landelijk addendum voor 2019 en een op de regio Midden IJssel toegespitst regionaal inkoopkader voor 2019. Deze vormen gezamenlijk het kader voor contractering Wlz 2019 in de regio Midden IJssel.

 

Regionaal inkoopkader Langdurige Zorg 2019

U kunt het regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg 2019 hieronder downloaden. Deze maakt als “deel 2” onderdeel uit van het inkoopkader Langdurige Zorg 2019.
 

Landelijk inkoopkader Langdurige Zorg 2019

Het regionaal deel maakt onderdeel uit van het landelijk inkoopkader Wlz 2019. Hiervoor zijn onderstaande documenten van toepassing (inclusief de voorbeeld Wlz overeenkomst 2019 met regionale afspraken en bijlagen).

 

 

Tijdpad voor contractering

De gezamenlijke zorgkantoren hebben een uniform tijdpad vastgesteld voor de inkoopafspraken 2019. Dit tijdpad is vermeld in hoofdstuk 6 van het regionaal inkoopkader. Daarnaast is er een mogelijkheid tot tussentijds contracteren gecreëerd waarvoor een procedure is vastgesteld:

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 7 juni 2018 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor zorgaanbieders over het inkoopbeleid 2019 langdurige zorg. U kunt de presentatie van de bijeenkomst hier downloaden.

 

Vragen en antwoorden

Naar aanleiding van het gepubliceerde landelijke en regionale inkoopkader zijn er veel vragen ingediend. De beantwoording van deze vragen vindt plaats in de vorm van een zogenaamde Nota van Inlichtingen, waarbij de vragen rondom het regionaal beleidskader in een regionale NvI worden beantwoord en de vragen rondom het landelijk beleidskader in een landelijke NvI.

Enkele vragen hebben geleid tot wijzigingen in de reeds gepubliceerde documenten. De aangepaste Bijlage 1 treft u hieronder aan en de aangepaste Bijlage 2A ziet u hierboven terug in de betreffende documenten onder het kopje Landelijk inkoopkader Langdurige Zorg 2019.                        

Contouren zorginkoop Wlz 2019

 

De gezamenlijke zorgkantoren hebben de contouren voor het zorginkoopbeleid Wlz 2019 vastgesteld.
Dit document kunt u downloaden met onderstaande link.