Inkoopbeleid voor 2018 voor de Langdurige Zorg

Op deze pagina informeert het Zorgkantoor Midden IJssel u over het Zorginkoopbeleid Wlz 2018. Voor de zorginkoop voor 2018 geldt er een landelijk uniform inkoopkader aangevuld met een op de regio Midden IJssel toegespitst regionaal inkoopkader. Deze vormen gezamenlijk het kader voor contractering Wlz 2018 in de regio Midden IJssel.

Regionaal inkoopkader Langdurige Zorg 2018

U kunt het regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 hieronder downloaden. Deze maakt als “deel 2” onderdeel uit van het inkoopkader Langdurige Zorg 2018.
 

Landelijk inkoopkader Langdurige Zorg 2018

Het regionaal deel maakt onderdeel uit van het landelijk inkoopkader Wlz 2018. Hiervoor zijn onderstaande documenten van toepassing (inclusief de voorbeeld Wlz overeenkomst 2018 met regionale afspraken en bijlagen).

Tijdpad voor contractering

De gezamenlijke zorgkantoren hebben een uniform tijdpad vastgesteld voor de inkoopafspraken 2018. Dit tijdpad treft u aan op pagina 23 van het inkoopkader. Daarnaast is er een mogelijkheid tot tussentijds contracteren gecreëerd waarvoor een procedure is vastgesteld:

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 6 juni 2017 heeft de informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het inkoopbeleid 2018 langdurige zorg. U kunt de powerpointpresentatie van deze bijeenkomst downloaden.

Vragen en antwoorden

Naar aanleiding van het gepubliceerde landelijke en regionale inkoopkader zijn er de afgelopen periode meerdere vragen ontvangen. De beantwoording van deze vragen vindt plaats in de vorm van een zogenaamde Nota van Inlichtingen, waarbij de vragen rondom het regionaal beleidskader in een regionale NvI zijn beantwoord en de vragen rondom het landelijk beleidskader in een landelijke NvI. De eerder uitgestelde beantwoording van de vragen over het zogenaamde ‘woonplaatsprincipe’ is opgenomen in een “Nadere nota van Inlichtingen 2018 - 14 juli 2017”.

 

Hieronder treft u betreffende Nota’s van Inlichtingen aan:
 

Contouren zorginkoop Wlz 2018

De gezamenlijke zorgkantoren hebben op 1 april jl. de contouren voor het zorginkoopbeleid Wlz 2018 vastgesteld. Dit document kunt u downloaden met onderstaande link.