Beleid voor contractering Subsidieregeling Extramurale Behandeling 2019

Zorgkantoren voeren ook in 2019 namens Zorginstituut Nederland (ZiNl) de subsidieregeling Extramurale behandeling uit. Recentelijk is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Hierbij publiceren wij het inkoopbeleid voor de subsidieregeling in 2019. Let u daarbij op de procedure/tijdpad zoals dit is aangegeven in het inkoopbeleid.

 

 

We continueren het beleid uit 2018

De tariefpercentages, de prestaties die onder de subsidieregeling vallen en mogelijkheid tot een contract voor samenwerkingsverbanden van specialisten ouderengeneeskunde blijven ongewijzigd. Net als in 2018 is er in 2019 extra geld beschikbaar voor de behandeling door de Specialist Ouderengeneeskunde (S335). Ondertussen treffen we voorbereidingen voor de overheveling naar de Zorgverzekeringswet.

 

Bestaande contractanten 2018 hoeven zich niet te melden voor een overeenkomst 2019

Bestaande contractanten 2018 krijgen, wanneer zij nog steeds aan de voorwaarden van 2018 kunnen voldoen, een overeenkomst aangeboden voor 2019. Met contractanten die nog geen behandeling hebben gedeclareerd in 2018 gaan wij eerst het gesprek aan.

 

Procedure inkoopbeleid 2018

Voor het contracteren van de subsidieregeling extramurale behandeling 2019 geldt het volgende tijdpad:

 

  • 22 oktober 2018: Publicatie van de subsidieregeling Extramurale behandeling 2019 in de Staatscourant
  • Uiterlijk 30 november 2018: Publicatie van het beleid voor contractering van de subsidieregeling Extramurale behandeling 2019 en openstelling van de aanmelding voor nieuwe contractanten
  • Uiterlijk 21 december 2018: Ontvangst van de overeenkomst en basisbudgetafspraak subsidieregeling Extramurale behandeling 2019 voor bestaande contractanten.
  • 18 januari 2019: Deadline retourzending van de getekende overeenkomst subsidieregeling Extramurale behandeling 2018 voor bestaande contractanten.
  • 31 januari 2019: Deadline voor aanmelding nieuwe contractanten bij zorgkantoren
  • Uiterlijk 1 maart 2019: Ontvangst van de overeenkomst en basisbudgetafspraak subsidieregeling Extramurale behandeling 2018 voor nieuwe contractanten.