Belang van (onafhankelijke) cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning versterkt de eigen regie van cliënten en borgt dat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over hun zorg. Organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

 

Voor 2021 zijn er kleine wijzigingen voor wat betreft het beleid en het tarief
Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, voldoen aan bepaalde (kwaliteits)eisen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om eisen rondom deskundigheid over doelgroepen in de Wlz en toegankelijkheid voor cliënten. De eisen uit het meerjarenbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2018-2020 en het Addendum 2020 blijven grotendeels ook voor 2021 gelden. Wel zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in het beleid en het tarief ten opzichte van 2020. U vindt deze wijzigingen in het Addendum 2021.

 

Heeft uw organisatie een overeenkomst voor onafhankelijke cliëntondersteuning in regio Midden IJssel?

De zorgkantoren hebben besloten om de bestaande overeenkomsten voor onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz met 1 jaar te verlengen. Deze aanbieders ontvangen een brief en een addendum op de overeenkomst.

 

Heeft uw organisatie geen overeenkomst voor onafhankelijke cliëntondersteuning in regio Midden IJssel?

Organisaties zonder huidige overeenkomst kunnen zich t/m 31 juli 2020 17.00 uur inschrijven voor de inkoopprocedure van onafhankelijke cliëntondersteuning voor 2021. Als u voldoet aan de eisen die de documenten van het inkoopkader zijn beschreven, dan kunt u zich inschrijven. In de documenten van het inkoopkader staat welke informatie de zorgkantoren willen ontvangen ter onderbouwing van uw inschrijving. Zij zullen deze informatie zorgvuldig beoordelen en bepalen welke organisaties zij contracteren. Met nieuwe organisaties worden overeenkomsten gesloten voor één jaar. Wel blijft het maximaal aantal aanbieders van 4 per regio bestaan. Het is daarmee alleen mogelijk om als nieuwe aanbieder gecontracteerd te worden in de Regio Midden IJssel als een bestaande aanbieder in de regio afziet van een overeenkomst voor 2021. Uw inschrijving voor regio Midden IJssel kunt u, vergezeld van de benodigde documenten, sturen naar offerte-wlz@eno.nl.

 

Tijdspad inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2021

Publicatie van het Inkoopkader Onafhankelijke cliëntondersteuning en bijlagen op de websites van de zorgkantoren en start inschrijving Vrijdag 29 mei 2020
Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning Vrijdag 31 juli 2020 om 17.00 uur
Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen Vrijdag 25 september 2020
Mogelijkheid voor bezwaar Tot woensdag 30 september 2020 17.00 uur
Beantwoording bezwaren door zorgkantoor Woendag 14 oktober 17.00 uur
Sluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning Gedurende oktober 2020
Ingangsdatum overeenkomst Vrijdag 1 januari 2021

 

Organisaties die zich nieuw hebben ingeschreven, ontvangen uiterlijk 25 september 2020 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak het zorgkantoor wil maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2021. Ook organisaties met een overeenkomst t/m 2020 worden uiterlijk 25 september 2020 bericht over de financiële afspraak op basis van het ingevulde Format voor prognose.

 

Hieronder vindt u de bijlagen: