Belang van (onafhankelijke) cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning versterkt de eigen regie van cliënten en borgt dat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over hun zorg. Organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

 

In de documenten van het inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning 2020 staan eisen beschreven
Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, voldoen aan bepaalde (kwaliteits)eisen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om eisen rondom deskundigheid over doelgroepen in de Wlz en toegankelijkheid voor cliënten. In de documenten van het inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning 2020 staan alle eisen beschreven.

 

In de Leeswijzer vindt u verwijzingen naar alle documenten die onderdeel uitmaken van het inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning 2020. Wij adviseren u deze documenten op basis van de Leeswijzer door te nemen. Het meerjaren inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning 2018-2020 blijft grotendeels gehandhaafd. In het Addendum 2020 staan de wijzigingen ten opzichte van het meerjaren inkoopkader vermeld die voor 2020 gelden.

 

Heeft uw organisatie een overeenkomst voor onafhankelijke cliëntondersteuning in regio Midden IJssel?

Organisaties met een overeenkomst t/m 2020 ontvangen een brief met het verzoek om het Format voor prognose onafhankelijke cliëntondersteuning 2020 en de Instemmingsverklaring 2020 in te dienen. Organisaties die op dit moment alleen een overeenkomst voor 2019 hebben, worden per brief geïnformeerd over de procedure voor eventuele verlenging van de overeenkomst voor 2020.

 

Heeft uw organisatie geen overeenkomst voor onafhankelijke cliëntondersteuning in regio Midden IJssel?

Organisaties zonder huidige overeenkomst kunnen zich t/m 1 augustus 2019 17.00 uur inschrijven voor de inkoopprocedure van onafhankelijke cliëntondersteuning voor 2020. Als u voldoet aan de eisen die de documenten van het inkoopkader zijn beschreven, dan kunt u zich inschrijven. In de documenten van het inkoopkader staat welke informatie de zorgkantoren willen ontvangen ter onderbouwing van uw inschrijving. Zij zullen deze informatie zorgvuldig beoordelen en bepalen welke organisaties zij contracteren. Met nieuwe organisaties worden overeenkomsten gesloten voor één jaar. Uw inschrijving voor regio Midden IJssel kunt u, vergezeld van de benodigde documenten, sturen naar sylvia.korthagen@eno.nl.

 

Tijdspad inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2020

Publicatie van het Inkoopkader Onafhankelijke cliëntondersteuning en bijlagen op de websites van de zorgkantoren en start inschrijving

Woensdag 29 mei 2019
Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning Donderdag 1 augustus 2019 om 17.00 uur
Beoordeling door zorgkantoren Vanaf vrijdag 2 augustus 2019
Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen Maandag 16 september 2019
Mogelijkheid voor bezwaar Tot maandag 30 september 2019 17.00 uur
Beantwoording bezwaren door zorgkantoor

Maandag 14 oktober 17.00 uur

Sluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning Gedurende oktober 2019
Ingangsdatum overeenkomst Woensdag 1 januari 2020

 

Organisaties die zich (nieuw) hebben ingeschreven, ontvangen uiterlijk 16 september 2019 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak het zorgkantoor wil maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2020. Ook organisaties met een overeenkomst t/m 2020 worden uiterlijk 16 september 2019 bericht over de financiële afspraak op basis van het ingevulde Format voor prognose.

 

Hieronder vindt u de bijlagen:

Wij adviseren u om eerst de Leeswijzer door te nemen.