Nieuwsberichten Zorginkoop

 

Hierbij informeren wij u over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de Wlz.

 

Nacalculatie 2019

Hierbij brengen wij u op de hoogte van de procesplanning en de kaders waarbinnen de nacalculatie 2019 wordt ingevuld. De behandeling van de nacalculatie loopt via het NZa-portaal. Bij vragen hierover kunt u terecht bij de NZa of leest u de gebruikershandleiding van de NZa.

 

Onderstaande planning wordt gehanteerd:

 

  • 9 maart 2020: alle declaraties over 2019 en eventuele correctiebestanden dienen via de AW 319 te zijn aangeleverd.
  • 23 - 27 maart 2020: u ontvangt van het zorgkantoor een opgaaf met de geleverde prestaties en aantallen ten behoeve van de nacalculatie 2019, die u vervolgens in kunt vullen in het NZa-portaal.
  • 13 april 2020: deadline voor het invullen van de voorlopige nacalculatie conform de ontvangen opgaaf in het NZa portaal. De goedgekeurde productie is leidend voor de invulling van het nacalculatieformulier in het NZa-portaal (zonder controleverklaring). Wij controleren vervolgens het nacalculatieformulier en geven akkoord voor het indienen van de definitieve nacalculatie of we vragen u om wijzigingen door te voeren.
  • 1 mei 2020: hebt u overeenstemming over de voorlopige nacalculatie? Verzend dan de definitieve nacalculatie via het NZa-portaal. De definitieve nacalculatie 2019 moet voorzien zijn van een controleverklaring door de accountant en ondertekeningsdocument.

  • Uiterlijk 29 mei 2020: na overeenstemming ondertekenen en uploaden wij het ondertekeningsdocument in het NZa-portaal. U ontvangt hiervan automatisch een bevestiging via het NZa-portaal.

 

Bij de nacalculatie op de gerealiseerde productie is het totaalbedrag van de gehonoreerde productieafspraak de bovengrens. Dit betekent dat overproductie in principe niet wordt gehonoreerd (zie voor de uitzonderingen de beleidsregel).

 

Wij verwachten u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u toch nog vragen hebben, kunt u contact opnemen via het mailadres: wlz@eno.nl.