Nieuwsberichten Zorginkoop

 

Hierbij informeren wij u over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de Wlz.

 

Geactualiseerde versie beleidskader contractering Wlz

Het beleidskader contractering Wlz is geactualiseerd. Het document is een aanvulling op het landelijk inkoopkader. Het beleidskader maakt helder wat zorgkantoren van zorgaanbieders verwachten bij het leveren van Wlz-zorg. De beleidslijnen en voorwaarden zijn uitgangspunt in het overleg tussen zorgkantoor en zorgaanbieder over de kwaliteit van zorg.

Het beleidskader is onderdeel van het meerjarenbeleidskader Wlz. Het is een doorlopend document dat steeds geactualiseerd wordt. Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie van het beleidskader:

-              ontwikkelingen per sector zijn geactualiseerd;

-              informatie over rechten van cliënten is toegevoegd;

-              informatie over passend zorgaanbod voor mensen met complexe zorgvragen is geactualiseerd;

-              informatie over mondzorg is geactualiseerd.

Lees hier de geactualiseerde versie van het beleidskader contractering Wlz.