Nieuwsberichten Zorginkoop

 

Nacalculatie 2020

Hierbij brengen wij u op de hoogte van de procesplanning en de kaders waarbinnen de nacalculatie 2020 wordt ingevuld.

Daarnaast ontvangt u twee formulieren die ingevuld dienen te worden ten behoeve van de omzetderving en extra gemaakte kosten corona 2020, zie bijlagen. In de tabbladen “Voorblad” en “Instructieblad” kunt u vinden hoe de formulieren ingevuld dienen te worden. Graag ontvangen wij deze formulieren voor 15 maart 2021 ingevuld retour. U mag dit mailen naar wlz@eno.nl.

 

Onderstaande planning wordt gehanteerd:

 

 • Uiterlijk Februari 2021
  U ontvangt vanuit het zorgkantoor twee formulieren (“Uitvraag extra kosten SARS CoV-2 virus nacalculatie 2020” en “Uitvraag Omzetderving 2020 februari 2021”), zie bijlagen. Deze formulieren dienen door de zorgaanbieder te worden ingevuld. 
  Actie door: Zorgkantoor / zorgaanbieder
  Hoe: Landelijke formats
   
 • Uiterlijk 8 maart 2021
  Alle declaraties over 2020 en eventuele correctiebestanden dienen te zijn aangeleverd.
  Actie door: Zorgaanbieder
  Hoe: AW319
   
 • Uiterlijk 15 maart 2021
  Indienen formulieren (“Uitvraag extra kosten SARS CoV-2 virus nacalculatie 2020” en “Uitvraag Omzetderving 2020 februari 2021”) bij het zorgkantoor.
  Actie door: Zorgaanbieder
  Hoe: wlz@eno.nl

   
 • Uiterlijk 1 april 2021
  U ontvangt van het zorgkantoor een overzicht met de geleverde prestaties en aantallen ten behoeve van de nacalculatie 2020, die u vervolgens kunt invullen in het NZa-portaal.
  Actie door: Zorgkantoor
  Hoe: Contractbeheer
   
 • Uiterlijk 1 april 2021
  Afstemming over de beoordeling van de omzetderving en extra kosten
  Actie door: Zorgkantoor/Zorgaanbieder met kwaliteitsbudget
  Hoe: Zorginkoop
   
 • Uiterlijk 1 april 2021
  Zorgaanbieders leveren hun cijfers omtrent het kwaliteitsbudget aan. Deze cijfers zijn nog niet door de accountant gecontroleerd.
  Actie door: Zorgaanbieder met kwaliteitsbudget
  Hoe: Vektis-portaal
   
 • Uiterlijk 15 april 2021
  U ontvangt van het zorgkantoor een terugkoppeling o.b.v. de cijfers omtrent het kwaliteitsbudget. Pas bij het rondrekenmodel kijkt de accountant mee en wordt het rondrekenmodel gewaarmerkt (uiterlijk 15 mei).
  Actie door: Zorgkantoor
  Hoe: Vektis-portaal
   
 • Uiterlijk 15 april 2021
  Afstemming over de beoordeling van de omzetderving en extra kosten 
  Actie door: Zorgkantoor / Zorgaanbieder zonder kwaliteitsbudget
  Hoe: Zorginkoop
   
 • Uiterlijk 1 mei 2021
  Indienen nacalculatie door zorgaanbieders zonder kwaliteitsbudget t.b.v. controle zorgkantoor.
  Wij controleren vervolgens het nacalculatieformulier en geven akkoord voor het indienen van de definitieve nacalculatie of we vragen u om wijzigingen door te voeren.
  Actie door: Zorgaanbieder zonder kwaliteitsbudget
  Hoe: NZa-portaal
   
 • Uiterlijk 15 mei 2021
  Indienen gewaarmerkt rondrekenmodel en Rapport van feitelijke bevindingen (t.b.v. kwaliteitsbudget)
  Actie door: Zorgaanbieder met kwaliteitsbudget
  Hoe: wlz@eno.nl
   
 • Uiterlijk 1 juni 2021
  Tweezijdig indienen van nacalculatie (door zorgkantoor) voor zorgaanbieders zonder kwaliteitsbudget
  Actie door: Zorgkantoor / zorgaanbieder zonder kwaliteitsbudget
  Hoe: NZa-portaal
   
 • Uiterlijk 1 juni 2021
  Indienen nacalculatie door zorgaanbieders met kwaliteitsbudget t.b.v. controle zorgkantoor.
  Actie door: Zorgkantoor / zorgaanbieder met kwaliteitsbudget
  Hoe: NZa-portaal
   
 • Uiterlijk 1 juli 2021
  Tweezijdig indienen van nacalculatie (door zorgkantoor) voor zorgaanbieders met kwaliteitsbudget
  Actie door: Zorgkantoor / zorgaanbieder met kwaliteitsbudget
  Hoe: NZa-portaal

Bij de nacalculatie op de gerealiseerde productie is het totaalbedrag van de gehonoreerde productieafspraak de bovengrens. Dit betekent dat overproductie in principe niet wordt gehonoreerd (zie voor de uitzonderingen de beleidsregel).

 

De behandeling van de nacalculatie loopt via het NZa-portaal. Bij vragen hierover kunt u terecht bij de NZa of leest u de gebruikershandleiding van de NZa.

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u toch nog vragen hebben, kunt u contact opnemen via het mailadres: wlz@eno.nl.

 

VWS verleent zorgaanbieders een uitstelmogelijkheid van vier maanden voor het indienen van de gecontroleerde jaarrekening. De uitstelmogelijkheid voor de gecontroleerde jaarrekening vormt voor zorgaanbieders in de Wlz geen belemmering om de gegevens voor de nacalculatie Wlz 2020 en het kwaliteitsbudget 2020 tijdig in te dienen bij het zorgkantoor. In dit bericht benadrukken zorgkantoren en de NZa een aantal handvatten waarmee onnodige vertraging van de financiële verantwoording Wlz 2020 en daarmee gepaarde onzekerheden kan worden voorkomen.