Wlz-zorgaanbieder

Bent u Wlz-zorgaanbieder?

Het zorgkantoor regelt goede zorg in de regio

Bekijk uw mogelijkheden
  • Home
  • Zorgaanbieders Wlz

Zorginkoopbeleid Wlz 2020 gepubliceerd

Zorgkantoor Midden IJssel wil u graag informeren over het Zorginkoopbeleid Wlz 2020. Voor de zorginkoop voor 2020 vormt het meerjarig beleidskader voor 2018-2020 de basis en dit is aangevuld met een landelijk addendum voor 2020 en een op de regio Midden IJssel toegespitst regionaal inkoopkader voor 2020. Deze vormen gezamenlijk het kader voor contractering Wlz 2020 in de regio Midden IJssel. Zie voor meer informatie het Zorginkoopbeleid Wlz 2020.

Regioanalyse

Zorgkantoor Midden IJssel stelt jaarlijks een regioanalyse samen. Deze regioanalyse vertaalt de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom zorgvraag en -aanbod naar speerpunten voor het regionale zorginkoopbeleid. De regioanalyse is daarmee een belangrijke pijler voor het zorginkoopbeleid van het zorgkantoor. Zie voor meer informatie de Regioanalyse.

Informatie beleidskader contractering Wlz

Het beleidskader contractering Wlz is geactualiseerd. Het document is een aanvulling op het landelijk inkoopkader. Het beleidskader maakt helder wat zorgkantoren van zorgaanbieders verwachten bij het leveren van Wlz-zorg. De beleidslijnen en voorwaarden zijn uitgangspunt in het overleg tussen zorgkantoor en zorgaanbieder over de kwaliteit van zorg. Het beleidskader is onderdeel van het meerjarenbeleidskader Wlz. Het is een doorlopend document dat steeds geactualiseerd wordt.Lees hier de geactualiseerde versie van het beleidskader contractering Wlz.

Regiovisie van Zorgkantoor Midden IJssel

Zorgkantoor Midden IJssel beschrijft in zijn regiovisie de stip op de horizon; een klein, cliëntgericht zorgkantoor met een zichtbare meerwaarde in regio Midden IJssel. De komende jaren zet ons zorgkantoor belangrijke stappen om deze stip op de horizon te verwezenlijken. Daarbij hanteren we zes leidende principes: 1) cliëntgerichte zorg, 2) hoogwaardige zorg, 3) toegankelijke zorg, 4) samenhangende zorg, 5) doelmatige zorg en 6) vermindering van administratieve lasten. Benieuwd geworden? Bekijk onze complete regiovisie.