Wlz-zorgaanbieder

Bent u Wlz-zorgaanbieder?

Het zorgkantoor regelt goede zorg in de regio

Bekijk uw mogelijkheden
  • Home
  • Zorgaanbieders Wlz

Zorginkoopbeleid Wlz 2020 gepubliceerd

Zorgkantoor Midden IJssel wil u graag informeren over het Zorginkoopbeleid Wlz 2020. Voor de zorginkoop voor 2020 vormt het meerjarig beleidskader voor 2018-2020 de basis en dit is aangevuld met een landelijk addendum voor 2020 en een op de regio Midden IJssel toegespitst regionaal inkoopkader voor 2020. Deze vormen gezamenlijk het kader voor contractering Wlz 2020 in de regio Midden IJssel. Zie voor meer informatie het Zorginkoopbeleid Wlz 2020.

Coronacrisis

Zorgkantoor Midden IJssel ziet een enorme extra inzet, toewijding en flexibiliteit van zorgaanbieders in onze regio. Op 23 maart verstuurde Zorgverzekeraars Nederland mede namens ons een brief aan verschillende branche- en beroepsverenigingen waarin wordt uiteengezet hoe zorgkantoren de aanbieders van langdurige zorg (waaronder ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking en zorg voor mensen met een psychische stoornis) financieel ondersteunen. Op de website van ZN vindt u de link naar de betreffende brief.

Informatie beleidskader contractering Wlz

Het beleidskader contractering Wlz is geactualiseerd. Het document is een aanvulling op het landelijk inkoopkader. Het beleidskader maakt helder wat zorgkantoren van zorgaanbieders verwachten bij het leveren van Wlz-zorg. De beleidslijnen en voorwaarden zijn uitgangspunt in het overleg tussen zorgkantoor en zorgaanbieder over de kwaliteit van zorg. Het beleidskader is onderdeel van het meerjarenbeleidskader Wlz. Het is een doorlopend document dat steeds geactualiseerd wordt.Lees hier de geactualiseerde versie van het beleidskader contractering Wlz.

Regiovisie van Zorgkantoor Midden IJssel

Zorgkantoor Midden IJssel beschrijft in zijn regiovisie de stip op de horizon; een klein, cliëntgericht zorgkantoor met een zichtbare meerwaarde in regio Midden IJssel. De komende jaren zet ons zorgkantoor belangrijke stappen om deze stip op de horizon te verwezenlijken. Daarbij hanteren we zes leidende principes: 1) cliëntgerichte zorg, 2) hoogwaardige zorg, 3) toegankelijke zorg, 4) samenhangende zorg, 5) doelmatige zorg en 6) vermindering van administratieve lasten. Benieuwd geworden? Bekijk onze complete regiovisie.

 

 

Regioanalyse

Zorgkantoor Midden IJssel stelt jaarlijks een regioanalyse samen. Deze regioanalyse vertaalt de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom zorgvraag en -aanbod naar speerpunten voor het regionale zorginkoopbeleid. De regioanalyse is daarmee een belangrijke pijler voor het zorginkoopbeleid van het zorgkantoor. Zie voor meer informatie de Regioanalyse.

Help uw cliƫnten bij de overgang van de GGZ naar de Wlz

De overgang naar de Wlz kan bij uw cliënten veel teweegbrengen en vragen oproepen. Uw begeleiders spelen een belangrijke rol bij het informeren hierover. Daarom hebben we voor uw begeleiders de recente ontwikkelingen en belangrijkste informatiebronnen op een rijtje gezet. Meer informatie.