Afbouw overgangsregeling huishoudelijke hulp

 

De overgangsregeling voor huishoudelijke hulp loopt eind 2017 af

Bij de overgang van huishoudelijke hulp per 1 april 2017 vanuit de Wmo naar de Wlz is voor cliënten een overgangsregeling vastgesteld. Het aantal uren huishoudelijke hulp dat cliënten ontvingen vanuit de Wmo mag in 2017 gecontinueerd worden in de Wlz. Dit overgangsrecht eindigt op 31 december 2017.

 

Vanaf 2018 moet de zorg inclusief de huishoudelijke hulp binnen het MPT-kader voor zorg thuis passen

Dit geldt voor cliënten waarop het Toetsingskader voor zorg thuis van toepassing is. Dit zijn:

  • De cliënten die na 1 oktober 2015 zijn ingestroomd in de Wlz en zorg thuis krijgen met een Modulair Pakket Thuis (MPT).
  • De cliënten met een gewijzigde zorgvraag na 1 oktober 2015 die zorg thuis krijgen met een MPT.

Uw zorgaanbieder bespreekt met u hoe de zorg binnen het MPT-kader kan blijven.

 

Specifieke vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen dan kunt u deze stellen aan uw zorgaanbieder of aan een medewerker van Zorgkantoor Midden IJssel.

 

Afdeling PGB: 0570-687451

Afdeling Zorgtoewijzing (ZIN): 0570-687441

 

Eerder geplaatste informatie over de Schoonmaak