PGB, wijzigingen vanaf 2018

 

SVB vraagt om zorgovereenkomst met derdenbeding
Heeft u een Persoonsgebonden Budget? Dan is onderstaand bericht voor u van belang.

 

Vanaf 1 januari 2019 stelt de wet Regeling langdurige zorg (Rlz) een zorgovereenkomst met derdenbeding verplicht. Dit beding bevat afspraken waardoor eventuele vorderingen op uw zorgverlener verhaald kunnen worden, in plaats van op u.

 

Sommige budgethouders krijgen hierover binnenkort een brief van de SVB. Een andere groep budgethouders later dit jaar. In deze brief vraagt de SVB u om een nieuwe zorgovereenkomst te maken waarin het derdenbeding is opgenomen. De SVB start alvast met opvragen zodat zij en wij uw nieuwe zorgovereenkomst kunnen beoordelen.

 

Heeft u de nieuwe zorgovereenkomst al gebruikt met uw zorgverleners?
Dan ontvangt u van de SVB geen brief.

 

Wilt u ook andere wijzigingen opnemen in uw overeenkomst?

Bijvoorbeeld veranderingen in uw zorg en/of wijzigingen in uw gegevens. Neemt u dan contact met ons op.

 

Waarom modelzorgovereenkomsten met een derdenbeding?
Per 1 april 2017 is het gebruik van een modelzorgovereenkomst voor nieuwe budgethouders en nieuwe en/of gewijzigde zorgovereenkomsten verplicht. De SVB stelt deze modelzorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren vast, die verplicht gebruikt moeten worden door budgethouders en hun zorgverleners. In deze modelovereenkomst is een bepaling opgenomen die u beschermt in geval van fraude door de zorgverlener. Dit heet het ‘derdenbeding’.

 

Heeft u nog een lopende zorgovereenkomst zonder derdenbeding?
Bestaande zorgovereenkomsten waarin het derdenbeding nog niet is opgenomen moeten voor 1 januari 2019 zijn vervangen door een modelzorgovereenkomst.

 

Veranderingen Wet minimum loon
Per 1 januari 2018 verandert de Wet minimumloon (Wml). Vanaf dat moment geldt het minimumloon ook voor nieuwe zorgovereenkomsten met familie. Wanneer u een bestaande zorgovereenkomst dient te wijzigingen krijgt u een brief van de SVB of heeft u deze reeds ontvangen.

 

Tarieven 2018
De tarieven voor het pgb-Wlz worden in 2018 met 3,52% verhoogd. Uw pgb-Wlz is in 2018 dus 3,52% hoger dan in 2017. Dit geldt ook voor eventuele budgetgarantie.

 

Tarievenlijsten

 

Nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
Maakt u met uw zorgverlener nieuwe afspraken over zijn/haar werkzaamheden in 2018? Stuur dan een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving naar ons zorgkantoor.
Als u de modelovereenkomsten van de SVB gebruikt, gaat het invullen, beoordelen en verwerken van de nieuwe zorgovereenkomst sneller. U vindt deze modelovereenkomsten op de website van de SVB.

Het Zorgkantoor Midden IJssel maakt gebruik van deze zorgbeschrijving.