Veelgestelde vragen

Trekkingsrecht PGB
Bekijk hieronder enkele veelgestelde vragen over het trekkingsrecht bij het persoonsgebonden budget (PGB). Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan eens op onze informatiepagina over trekkingsrecht PGB of neem contact met ons op.

 

Per 1 januari 2015 maken alle budgethouders gebruik van het trekkingsrecht.

 

Het trekkingsrecht houdt in dat u het pgb niet op uw bankrekening gestort krijgt, maar dat het SVB Servicecentrum pgb (SVB) direct aan de zorgverlener(s) uitbetaalt. U geeft aan de SVB door welk bedrag aan uw zorgverleners moet worden uitbetaald. Het grote voordeel hiervan is dat de verantwoording veel eenvoudiger wordt en de SVB een groot deel van uw financiële administratie overneemt.

 

Elke maand ontvangt u een overzicht van uw bestedingen en het resterende budget. Daarnaast kunt u via ‘Mijn PGB’ van de SVB op elk moment online uw budget en alle betalingen bekijken.

U moet een zorgovereenkomst hebben met uw zorgverlener als bewijs dat u zorg inkoopt. Het zorgkantoor controleert of de zorg die geleverd wordt voldoet aan de voorwaarden. Het SVB Servicecentrum pgb (SVB) controleert de overeenkomst o.a. op arbeidsrecht. Zonder zorgovereenkomst kan de SVB de zorgverlener niet uitbetalen.

 

Verschillende modelovereenkomsten kunt u downloaden op de website van het Servicecentrum pgb van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Een zorginstelling of ZZP-er kan in de overeenkomst een afspraak maken over vergoeding van dagdelen of etmalen verblijf. Als u gebruikt maakt van een zorgovereenkomst van het SVB Servicecentrum pgb (SVB), dan kunt u dit in een bijlage aan het contract toevoegen.

 

Een particulier kan alleen afspraken maken over uren, omdat het loon betreft, dus dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Een loonafspraak dient gemaakt te worden op basis van een uurloon. Het is derhalve niet mogelijk om als particulier afspraken te maken in de vorm van dagdelen of etmalen. Er kunnen alleen afspraken in uren worden vastgelegd.

De zorgbeschrijving (pdf) is een bijlage bij de zorgovereenkomst die u met uw zorgverlener sluit. Hierin omschrijft u welke zorg u nodig heeft, wat de doelen zijn die u wilt bereiken en wat uw zorgverlener gaat doen.

 

Hier kunt u de toelichting en een voorbeeld van de zorgbeschrijving (pdf) downloaden.

Het zorgkantoor heeft als taak te beoordelen of de zorg die budgethouders inkopen, rechtmatig is. Dat wil zeggen: het betreft activiteiten die onder de Wlz vallen. Om te voorkomen dat ingekochte zorg achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn, vragen we u om vooraf een zorgbeschrijving op te stellen. Het zorgkantoor toetst deze beschrijving. Na goedkeuring loopt u geen risico meer dat kosten achteraf worden afgewezen omdat het geen Wlz-zorg betreft.

De zorgbeschrijving en zorgovereenkomst moet zo snel mogelijk worden ingestuurd. Zonder goedkeuring van beide kan er geen zorg gedeclareerd worden.

 

Verschillende modelovereenkomsten kunt u downloaden op de website van het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 

Hier kunt u de bij de zorgovereenkomst horende zorgbeschrijving (pdf) en de toelichting en een voorbeeld van de zorgbeschrijving (pdf) downloaden.

Ja. Als blijkt dat de zorg die u inkoopt niet betaald mag worden uit het pgb wijzen wij deze zorg af. Uw voordeel is dat u dit nu vooraf weet. Bij een controle achteraf had u de inmiddels geleverde zorg uit eigen middelen moeten betalen.

Ja, als het zorgkantoor een zorgbeschrijving heeft afgekeurd mag u een nieuwe indienen. Let wel! De zorg die geleverd wordt moet overeenkomen met de zorgbeschrijving! Is dit niet het geval dan kan er sprake zijn van fraude.

Als uw zorgbeschrijving is afgekeurd betekent dat, dat de door u opgegeven zorg, niet betaald mag worden vanuit uw pgb-Wlz. Dit wordt doorgegeven aan het SVB Servicecentrum pgb (SVB). De SVB zal dan eventuele declaraties/facturen voor de betreffende zorg/zorgverlener niet uitbetalen. De gemaakte kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

Nee. U hoeft geen verantwoordingen meer aan het zorgkantoor toe te sturen.

Nee. U ontvangt geen geld van het zorgkantoor. U kunt de kosten voor de zorg indienen bij het SVB Servicecentrum pgb (www.svb.nl) die direct aan de zorgverleners zal betalen.

U blijft recht houden op het verantwoordingsvrije bedrag (ook wel: vrij besteedbare bedrag). U kunt het declareren bij het SVB Servicecentrum PGB (SVB). U dient daarvoor een declaratie te maken en in te dienen bij de SVB.

 

Let op: Als achteraf blijkt dat de SVB een te groot bedrag als verantwoordingsvrij bedrag aan u heeft uitbetaald, bijvoorbeeld omdat het PGB in de loop van het jaar wordt beëindigd waardoor de hoogte van het verantwoordingsvrije bedrag lager wordt dan € 250, dan vordert de SVB het meerdere bij u terug.

U kunt uw declaraties, facturen of anderzijds digitaal indienen via “mijn PGB” van het SVB Servicecentrum PGB (www.svb.nl). U kunt ze ook per post naar de SVB sturen.

Kosten worden alleen vergoed als er een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving zijn. Deze moeten eerst getoetst en goedgekeurd worden door het zorgkantoor, voordat u zorg kunt declareren.

U blijft zelf verantwoordelijk. Wel kunt u in “mijn PGB” van het SVB Servicecentrum pgb (SVB) zien hoe veel budget u nog over heeft. Maakt u hiervan geen gebruik, dan ontvangt u maandelijks een overzicht van uw budget.

Het SVB Servicecentrum pgb (SVB) stuurt iedere maand een overzicht waarop uw pgb-saldo te zien is. Ook is online via Mijn PGB van de SVB het saldo in te zien.

Nee, u krijgt een PGB voor in principe een jaar. Indien u in een maand meer uitgeeft dan het maandbedrag (1/12 van uw jaarbudget) is dat geen probleem. De SVB zal dan gewoon uw zorgverlener betalen.

Let op: Het is verstandig om de uitgaven uit uw pgb over het jaar te verdelen, zodat u constant zorg kunt krijgen. De SVB kan niet meer betalen dan uw totale pgb!

Als er declaraties zijn die nog betaald moeten worden, ontvangt de budgethouder van het SVB Servicecentrum pgb (SVB) een bericht om het saldo aan te vullen zodat deze alsnog betaald kunnen worden.

Als uw zorgverlener ziek wordt, dan moet u hem of haar ziek melden bij het SVB Servicecentrum pgb (SVB).

 

Vervangende zorgverlener

Voor een vervangende zorgverlener waarbij de vervanging van uw zieke zorgverlener maximaal zes weken duurt, is geen zorgbeschrijving nodig.
Duurt de vervanging langer dan 6 weken, dan moet er wel een zorgbeschrijving zijn.

 

Werkwijze

U meldt de zorgverlener ziek bij de SVB.
De SVB stuurt de bevestigingsbrief over de ziekmelding naar u.

 

U kunt de zorgovereenkomst voor een vervangende zorgverlener naar de SVB sturen, of naar het zorgkantoor.

 

De zorgovereenkomst (en eventueel de zorgbeschrijving) moet zo snel mogelijk worden ingestuurd. Zonder goedkeuring van de zorgovereenkomst (en de eventuele zorgbeschijving) kan er geen zorg gedeclareerd worden.

 

Verschillende modelovereenkomsten kunt u downloaden op de website van het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl).

 

Hier kunt u de bij de zorgovereenkomst horende zorgbeschrijving (pdf) downloaden.

 

Meer informatie

Meer informatie over het ziek en beter melden van uw zorgverlener vindt u op de website van het SVB Servicecentrum pgb (www.svb.nl).

Neem contact met het SVB Servicecentrum PGB (SVB) op als: 

  • u met uw zorgverlener een vast maandloon heeft afgesproken of; 
  • u de declaratie (urenbriefje, factuur, reiskosten) meer dan 10 werkdagen geleden naar de SVB heeft opgestuurd. 

De SVB kijkt dan samen met u naar een oplossing. U kunt de SVB bereiken op telefoonnummer 030 - 26 48 200.

Neem contact met op met het SVB Servicecentrum PGB (SVB). De SVB kijkt dan samen met u naar een oplossing. U kunt de SVB bereiken op telefoonnummer 030 - 26 48 200.

Neem contact met op met het SVB Servicecentrum PGB (SVB). De SVB kijkt dan samen met u naar een oplossing. U kunt de SVB bereiken op telefoonnummer 030 - 26 48 200.

U kunt de folder  Uw zorg zelf inkopen in zes stappen downloaden. Dit is een folder van het Zorginstituut Nederland.

 

Voor meer informatie over trekkingsrecht kunt u contact met ons zorgkantoor opnemen.

 

U kunt ook kijken op de website van het SVB Servicecentrum pgb (SVB).

Wilt u de SVB bellen of bezoeken, kijk dan op de website van de SVB voor de contactgegevens.