Veelgestelde vragen

Persoonsgebonden budget
Bekijk hieronder enkele veelgestelde vragen over het persoonsgebonden budget (PGB). Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan eens op onze informatiepagina's over het PGB of neem contact met ons op.

Heeft uw vraag betrekking op het PGB trekkingsrecht? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over het PGB trekkingsrecht.

Maak hieronder uw keuze:

Als het indicatiebesluit van het CIZ en het compleet door u ingevulde pgb-aanvraagformulier en Budgetplan in ons bezit zijn, duurt dit maximaal 6 weken. U dient dan wel te voldoen aan alle voorwaarden en verplichtingen die aan een pgb worden gesteld. U mag ook een aanvullend persoonlijk plan insturen bij uw aanvraagformulier en budgetplan.

Ja. Als u het pgb gebruikt om salaris uit te laten betalen aan uw partner, dan is dat voor uw partner inkomen.

Met het indicatiebesluit weet u op welke Wlz-zorg u recht heeft. Voor de manier waarop u die zorg krijgt, zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Zorg met verblijf in een Wlz-zorginstelling (opname);
  • Zorg bij u thuis (vpt of mpt), geregeld door het zorgkantoor;
  • Persoonsgebonden budget (pgb);
  • Combinatie van modulair pakket thuis (mpt) en het pgb.

Lees meer over pgb, zorg in natura, mpt, vpt of een combinatie van mpt en pgb.

Bekijk de voorwaarden voor een pgb.

Ja. U moet twee formulieren naar het zorgkantoor sturen. Een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving.

 

Zorgovereenkomst
Als uw partner uw zorgverlener is, moet u met uw partner een zorgovereenkomst afsluiten, als bewijs dat u bij hem / haar zorg inkoopt. Het SVB Servicecentrum pgb (SVB) controleert de overeenkomst o.a. op arbeidsrecht. Zonder zorgovereenkomst kan de SVB uw partner niet uitbetalen. Modelcontracten hiervoor vindt u op de website van het SVB Servicecentrum pgb. Stel in overleg met SVB het juiste contract op.

 

Zorgbeschrijving

Om te voorkomen dat ingekochte zorg achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn, vragen we u om vooraf een zorgbeschrijving (Word) op te stellen. Het zorgkantoor toetst deze beschrijving. Na goedkeuring loopt u geen risico meer dat kosten achteraf worden afgewezen omdat het geen Wlz-zorg betreft. Bekijk de toeliching en een voorbeeld (pdf) van de zorgbeschrijving.

In de vergoedingenlijst vindt u een overzicht met onderwerpen. Daarin staat of het betreffende onderwerp wel of niet vanuit het pgb vergoed kan worden. Bekijk de vergoedingenlijst persoonsgebonden budget 2021 (pdf).

Als uw pgb ook is toegekend voor begeleiding groep met vervoer, of als u geïndiceerd bent voor een ZZP VV (verzorging en verpleging), dan mag u het pgb ook besteden aan de voor uzelf gemaakte kosten van vervoer naar de dagbesteding.

 

Wanneer bovenstaande niet op u van toepassing is, dan kunt u voor vervoer bij uw gemeente een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Ja. Een budgethouder dient bij het aangaan van een overeenkomst met een zorgverlener bij wie het Arbeidstijdenbesluit niet van toepassing is (bijvoorbeeld familieleden) rekening te houden dat er niet meer dan veertig uur in één week voor hem werkzaamheden worden verricht.