Tijdelijke sluiting van ons kantoor

Bij Zorgkantoor Midden IJssel staan de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en hun naasten, zorgaanbieders en onze medewerkers voorop. We volgen daarom de adviezen en richtlijnen van de regering en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij de komende tijd contact met u hebben:
Ons kantoor is tot 28 april gesloten. Wij zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar. Had u een afspraak met ons gepland? Dan nemen wij telefonisch contact met u op. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

 

Gevolgen van de coronacrisis voor budgethouders

Het zorgkantoor ziet dat er veel extra inzet is van zorgverleners en gewaarborgde hulpen om de zorg voor de budgethouder in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te laten gaan. Wij begrijpen dat dit niet meevalt als de dagbesteding en de scholen gesloten zijn, zorgverleners ziek worden en veel mensen  thuis moeten werken. Wij waarderen de extra inzet enorm en doen ons best u zo goed mogelijk te informeren. Dat doen wij telefonisch, per e-mail en via deze pagina.

 

Maatregelen voor budgethouders in de Wet langdurige zorg vanwege coronavirus

Publicatiedatum 03-04-2020

Het ministerie van VWS introduceert in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren een tijdelijk pakket aan maatregelen voor budgethouders en hun zorgverleners in de Wet langdurige zorg. Voor mensen met een pgb heeft de coronacrisis veel impact en zij uiten hun bezorgdheid over continuïteit van zorg, de regeldruk en de noodzaak tot improviseren. Het belangrijkste doel van het pakket aan maatregelen is dat de zorg voor budgethouders ondanks de coronacrisis moet door kunnen gaan. De regelgeving voor het pgb in de Wlz wordt tijdelijk versoepeld. De maatregelen gelden vooralsnog tot 1 juni 2020.

U vindt de maatregelen op de website van ZN. Heeft u specifieke vragen, of wilt u uw situatie bespreken? Belt of mailt u ons dan.

 

Formulier voor het aanvragen van Extra Kosten in verband met de Coronacirisis (EKC)

U kunt het EKC formulier hier downloaden. Met dit formulier vraagt u extra budget aan als u in verband met de coronacrisis extra zorg heeft ingekocht of wilt inkopen.

 

Vragen over rechten en plichten van uw zorgverlener en betaling aan zorgverleners tijdens de coronacrisis

Heeft u vragen die te maken hebben met bijvoorbeeld een zorgverlener die niet kan of wil werken tijdens de coronacrisis? De SVB heeft veelgestelde vragen en antwoorden gebundeld op haar website. Ook bijvoorbeeld informatie over de vergoeding van beschermingsmiddelen vindt u op deze website.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning tijdens de coronacrisis

Veel cliënten in de Wet langdurige zorg (Wlz) maken gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning. Door de maatregelen van de Rijksoverheid is voorlopig huisbezoek en fysiek contact tussen cliëntondersteuners en cliënten niet toegestaan. Gelukkig kunnen organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden, hun dienstverlening in de meeste gevallen digitaal en telefonisch voortzetten.

U vindt meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning op de website van cliëntondersteuning en op deze pagina op de website van Zorgkantoor Midden IJssel.

 

Is uw kind budgethouder en kan hij of zij niet naar school of dagbesteding?

Vanwege de coronacrisis zijn scholen en veel dagbestedingen gesloten. In zijn algemeenheid wordt van ouders verwacht dat zij hun kinderen thuis opvangen. Het CIZ geeft in de beleidsregels nadere uitleg over wanneer sprake is van gebruikelijke zorg bij kinderen. Via deze link komt u bij de Beleidsregels 2020. U vindt de bedoelde informatie in hoofdstuk 4, bladzijde 28-30.

 

Brief van ZN aan zorgaanbieders 

Op 23 maart heeft Zorgverzekeraars Nederland een brief verzonden aan zorgaanbieders in de langdurige zorg. Ook voor u, als pgb-houder, staat hierin nuttige informatie. U vindt de link naar de brief op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

 

 

Interessante websites:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals (voor zorgverleners)

www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid (over eigen gezondheid)