Informatie voor budgethouders vanwege het coronavirus

Het zorgkantoor ziet dat er veel extra inzet is van zorgverleners en gewaarborgde hulpen om de zorg voor de budgethouder in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te laten gaan. Wij begrijpen dat dit niet meevalt als de dagbesteding en de scholen gesloten zijn, zorgverleners ziek worden en veel mensen thuis moeten werken. Wij waarderen de extra inzet van alle zorgverleners enorm.

Inmiddels is de meeste zorg weer opgestart, maar de coronamaatregelen kunnen voor u als budgethouder gevolgen hebben gehad. Op deze pagina informeren wij u over de maatregelen die getroffen zijn om de zorginzet gedurende deze coronaperiode zo goed mogelijk te kunnen continueren. Natuurlijk kunt u het zorgkantoor altijd bellen of mailen als u vragen heeft.

U komt niet uit met uw budget ten gevolge van de coronamaatregelen

 • Tot 1 augustus bestond de mogelijkheid om Extra Kosten in verband met de coronamaatregelen (EKC) aan te vragen via het aanvraagformulier (pdf)
 • Toegekende Extra kosten in verband met coronamaatregelen.
  Budgethouders mogen het toegekende EKC alleen gebruiken voor extra zorg die is ingekocht in verband met de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld als vervangende zorg vanwege het niet doorgaan van de dagbesteding. EKC mag niet worden gebruikt om extra zorg in te kopen die niet direct samenhangt met de coronamaatregelen. 
 • Blijkt na 1 augustus dat u niet uitkomt met uw budget als gevolg van de coronamaatregelen? Neemt u dan contact op met het zorgkantoor om de mogelijkheden te bespreken.

Niet-geleverde Wlz-zorg doorgeven aan de SVB

Door het coronavirus kon uw zorgverlener misschien niet komen werken. Om uw zorgverlener niet in financiële problemen te brengen, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) u gevraagd om uw zorgverlener tot 1 juli 2020*) toch door te betalen als hij niet kon werken. Dit noemen wij niet-geleverde zorg. Hierbij is aangegeven dat u zelf de niet-geleverde zorg bijhoudt zodat u deze gegevens kunt doorgeven. Tot 16 oktober kunt u de niet-geleverde Wlz-zorg doorgeven aan de SVB.

 

Aanleveren registratie niet-geleverde zorg
Heeft u uw zorgverlener in deze periode betaald uit het pgb-Wlz terwijl er geen zorg is geleverd?

Dan vragen wij u om door te geven welk bedrag u heeft uitgegeven aan niet-geleverde zorg.  

Wat u moet doen

 • Bereken het bedrag per zorgverlener
  Bereken per zorgverlener welk bedrag u heeft betaald uit uw budget, maar waarvoor geen zorg is geleverd. 
 • Geef voor 16 oktober 2020 de niet-geleverde zorg door aan de SVB
  Log in met uw DigiD op svb.nl/mijnpgb. Klik in het menu op ‘Niet-geleverde zorg’ en geef per zorgverlener het totaalbedrag door.
  U kunt de gegevens ook op papier doorgeven. Gebruik hiervoor het formulier op svb.nl/pgb/ngz. Stuur het formulier naar:
  SVB Dienstverlening PGB
  Postbus 8038
  3503 RA Utrecht

Al uw Wlz-zorg is geleverd
Heeft u niet te maken gehad met niet-geleverde zorg? Dan hoeft u niets te doen. Geeft u niets door?
Dan gaan wij ervanuit dat alle gedeclareerde Wlz-zorg geleverd is.


*) Periode doorbetalen niet-geleverde Wlz-zorg
Tussen 1 maart en 1 juli 2020 mocht u alle niet-geleverde zorg met uw PGB-Wlz doorbetalen aan uw
zorgverlener. Vanaf 1 juli 2020 zijn de maatregelen gestopt. Bij dagbesteding in de gehandicapten- en ouderenzorg en bij kleinschalige wooninitiatieven mocht u de niet-geleverde zorg nog doorbetalen tot 1 augustus 2020.

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals

Tot nu toe was het onder de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 voor zorginstellingen, gefinancierd via het persoonsgebonden budget uit de Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz, niet mogelijk voor hun medewerkers een bonus aan te vragen. De regeling wordt aangepast zodat ook deze instellingen gebruik kunnen maken van de regeling.

Deze aanpassing wordt met terugwerkende kracht van toepassing. Dat betekent dat de pgb instellingen nu op basis van de voorwaarden in de reeds gepubliceerde regeling een aanvraag kunnen indienen, nog voordat de aangepaste regeling is gepubliceerd. Dit geldt voor alle instellingen die met een overeenkomst van opdracht ‘instelling’ zorg leveren aan pgb-houders en waarvan de medewerkers een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de COVID-19 uitbraak.

De pgb-Wlz instellingen kunnen een bonus voor de medewerkers aanvragen tot en met 29 oktober 2020 via DUS-I. U vindt het online aanvraagformulier een meer informatie op https://www.dus-i.nl/subsidies/bonusregeling.

 

Informatie over de maatregelen voor budgethouders

Formulieren

Overige informatie

Informatie van de overheid en SVB over corona