PGB in buitenland

 

Wonen in het buitenland

U heeft geen recht op een persoonsgebonden budget (PGB) als u in het buitenland woont.

 

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Bij een tijdelijk verblijf in het buitenland kunt u onder voorwaarden wel uw budget gebruiken om zorg in te kopen. Afhankelijk van de duur van uw verblijf en het land waar u verblijft, kunnen wij uw budget verlagen voor de duur van uw verblijf in het buitenland.

Verblijf langer dan zes weken in buitenland melden

Woont u in Nederland, maar gaat u voor een periode langer dan zes weken naar het buitenland? Dan bent u verplicht om dat aan uw zorgkantoor te melden. U kunt hier voor het meldingsformulier (Word) gebruiken. Het volledige ingevulde en ondertekende formulier kunt u ons e-mailen of zonder postzegel sturen naar:

Zorgkantoor Midden IJssel
Afdeling PGB
Antwoordnummer 509
7400 VB Deventer

Zorg inkopen in het buitenland

Verblijft u langer dan zes weken in het buitenland én huurt u daar zorgverleners in die niet onder de Nederlandse sociale en belastingwetgeving vallen? Wij zullen dan uw PGB-Wlz voor de hele periode dat u in het buitenland verblijft verlagen op grond van het voor dat land geldende 'aanvaardbaarheidspercentage'. Zie hiervoor onderstaande bijlage.

 

Logeeropvang binnen de EU

U kunt logeeropvang inkopen bij familie in het buitenland. Daarbij is het van belang dat de buitenlandse familie zorgt voor een beschermende woonomgeving. Dat betekent dat sprake moet zijn van een veilige woon- en leefomgeving. Verder moet er sprake zijn van samenhangende zorg. Dat betekent dat u alle zorg krijgt die nodig is, om veilig te logeren. Dat betekent echter ook dat u tijdens het logeren geen extra zorg kunt betalen.

 

Logeeropvang buiten de EU

Logeeropvang buiten de Europese Unie is niet mogelijk.

Intensieve controle van zorg in het buitenland

Bij een intensieve controle dient u kopieën van de declaraties aan ons te overhandigen. Tevens dient u zelf te zorgen voor vertalingen in het Nederlands of Engels van de door u ingeleverde kopieën. Ook bij verblijf in het buitenland blijft de verplichting van toepassing om zorgovereenkomsten af te sluiten.