Zorg in natura of pgb?

Mogelijkheid 1:
Verblijf in een Wlz-instelling

Soms wilt of kunt u niet meer thuis blijven wonen en moet u opgenomen worden in een zorginstelling, bijvoorbeeld een instelling voor gehandicaptenzorg of een verpleeghuis. U kunt aangeven in welke instelling u opgenomen wilt worden. De instelling moet een contract hebben met het zorgkantoor. U krijgt dan 'zorg in natura'.

 

Soms heeft de instelling van uw voorkeur een wachtlijst. Het zorgkantoor helpt u in die situatie bij het zoeken naar de voor u meest passende oplossing en bekijkt of u in de tussentijd het beste naar een andere instelling kunt gaan of dat u nog even thuis kunt blijven wonen met zorg thuis.

 

Heeft u nog geen keuze gemaakt voor een instelling, dan helpen wij u daar graag bij. Voor al deze vragen kunt u bellen met de afdeling Zorgtoewijzing via telefoonnummer (0570) 68 74 41.


Als u in een Wlz-instelling wordt opgenomen dan krijgt u geen pgb, omdat u dan van de instelling alle zorg krijgt die u nodig heeft. Bewoners van sommige Wlz-instellingen kunnen een pgb krijgen voor begeleiding groep (dagbesteding). Voorwaarde is dat de bewoners dan geen dagbesteding van de Wlz-instelling krijgen.

 

Meer over zorg in natura

 

Terug naar de vorige pagina.