Zorg in natura of pgb?

Mogelijkheid 2:
Zorg bij u thuis, geregeld door het zorgkantoor

Het zorgkantoor regelt dat u thuis de zorg krijgt die past bij uw zorgbehoefte, waarbij u zelf kunt aangeven welke zorgaanbieder de zorg moet leveren. U kunt hierbij kiezen uit de zorgaanbieders die door het zorgkantoor zijn gecontracteerd.


De zorgaanbieder komt bij u thuis om de zorg te bespreken. U bespreekt dan welke zorg de zorgaanbieder precies verleent, wie er zorg komt verlenen, hoe laat, etcetera. Die afspraken legt de zorgaanbieder samen met u vast in een zorgplan. Het zorgplan kunt u ook zelf maken. In het zorgplan staan in ieder geval afspraken over de eventuele hulp die uw mantelzorgers bieden en over wat u belangrijk vindt (bijvoorbeeld geloofsovertuiging, privacy). U bespreekt het zorgplan regelmatig met de zorgaanbieder. Op uw verzoek, kan het zorgkantoor u ook helpen bij het bespreken van het zorgplan.

 

De zorg thuis kan door het zorgkantoor op twee manieren worden geregeld:
a. als een volledig pakket thuis (vpt);
b. als een modulair pakket thuis (mpt).


De zorgaanbieder bespreekt met u wat de mogelijkheden voor u zijn. Uiteindelijk beoordeelt het zorgkantoor of het vpt of het mpt in uw situatie haalbaar is.

Het volledig pakket thuis (vpt)

Het vpt bevat bijna alle zorg die u ook in een instelling zou krijgen, maar dan bij u thuis. Dat houdt in:

 • persoonlijke verzorging;
 • verpleging;
 • begeleiding;
 • Wlz-behandeling;
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding;
 • maaltijden (eten en drinken);
 • hulp bij het huishouden.

Bij het vpt wordt alle zorg geleverd door één zorgaanbieder.

Het modulair pakket thuis (mpt)

Het mpt kan de volgende zorg of delen ervan bevatten:

 • persoonlijke verzorging;
 • verpleging;
 • begeleiding;
 • Wlz-behandeling;
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding;
 • hulp bij het huishouden.

Het mpt is zonder maaltijden. Wanneer u ondersteuning wilt bij de maaltijdvoorziening, dan kunt u daarover informatie vragen bij de afdeling Wmo van uw gemeente.


Bij het mpt kan de zorg geleverd worden door meerdere zorgaanbieders.

 

Meer informatie over het mpt kunt u vinden via Zorginstituut Nederland.

 

Extra zorg thuis nodig?
Heeft u een modulair pakket thuis (mpt) en/of een persoonsgebonden budget (pgb)? En komt u aantoonbaar niet (meer) uit met het beschikbare budget of aantal uren zorg vanuit uw zorgprofiel? Dan is het per 1 juli 2018 in bepaalde situaties mogelijk om een extra toeslag te krijgen van maximaal 25% bovenop uw huidige budget. Dat noemen we Extra Kosten Thuis (EKT). EKT kon worden ingezet voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en begeleiding in groepsverband. De (extra) zorg thuis moet dan wel verantwoord zijn.

Heeft u een mpt? Dan beoordeelt uw zorgaanbieder in hoeverre extra zorg nodig is. Uw zorgaanbieder stuurt de aanvraag voor de EKT-toeslag naar het zorgkantoor. Koopt u uw zorg zelf in met een pgb? Dan dient u zelf de aanvraag voor de EKT-toeslag in bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor toetst vooraf in hoeverre het extra budget noodzakelijk is en of u aan de voorwaarden voldoet. U kunt hier lezen welke voorwaarden het zorgkantoor hanteert.

 

Terug naar de vorige pagina.