Zorg in natura of pgb?

Mogelijkheid 3:
Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf uw zorg inkopen, bijvoorbeeld bij een zorgaanbieder, een kleinschalige woonvorm of bij een thuiszorgorganisatie. Ook mag u uw pgb gebruiken om iemand uit uw omgeving te betalen voor zijn hulp en zorg. U kunt uw budget alleen besteden aan:

  • verpleging;
  • persoonlijke verzorging;
  • begeleiding;
  • hulp bij het huishouden;
  • logeeropvang.

Voor de functie Wlz-behandeling kunt u geen pgb krijgen.


Wilt u zelf bepalen door wie, waar en wanneer de zorg verleend wordt? En wilt u ook afspraken maken met één of  meerdere zorgaanbieders? Dan kan een pgb voor u de juiste keuze zijn.

 

In sommige situaties is het niet mogelijk om een pgb aan te vragen voor Wlz-zorg. Klik hier voor meer informatie. Ook moet u voor een aanvraag voor een pgb voldoen aan bepaalde voorwaarden.

 

Voor vragen kunt u bellen met de afdeling pgb via telefoonnummer (0570) 68 74 51.

Meer over het PGB

 

Terug naar de vorige pagina.