• Home
  • Wlz voor cliënten

Zorgaanbieder zoeken

Heeft u een CIZ indicatie en bent u op zoek naar een geschikte zorgaanbieder die Zorg in Natura levert?

Via de online Zorgatlas kunt u gemakkelijk en snel zoeken naar Wlz-zorg in de regio van het zorgkantoor Midden IJssel. De zorgatlas laat zien welke zorgaanbieders de door u gezochte zorg leveren en wat de gemiddelde wachttijden zijn.

Folder Langdurige zorg

Heeft u of iemand in uw omgeving langdurig, veel of vaak zorg nodig? En is er 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig? Dan wilt u vast graag weten welke opties er zijn, maar ook hoe de zorg zo goed mogelijk geregeld en vergoed wordt. In de folder ‘Heeft u langdurige zorg nodig?’ vertellen wij u graag meer over zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Zo leest u welke vormen van langdurige zorg er mogelijk zijn en hoe u of uw naaste de best passende zorg ontvangt.

Wlz-zorg aanvragen

  1. Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)   
  2. Vaststelling hoeveel zorg u nodig heeft (indicatiebesluit)
  3. Uw voorkeur aangeven voor zorg in natura of PGB.
  4. U ontvangt de Wlz-zorg waar u recht op heeft.

Regiovisie van Zorgkantoor Midden IJssel

Zorgkantoor Midden IJssel beschrijft in zijn regiovisie de stip op de horizon; een klein, cliëntgericht zorgkantoor met een zichtbare meerwaarde in regio Midden IJssel. De komende jaren zet ons zorgkantoor belangrijke stappen om deze stip op de horizon te verwezenlijken. Daarbij hanteren we zes leidende principes: 1) cliëntgerichte zorg, 2) hoogwaardige zorg, 3) toegankelijke zorg, 4) samenhangende zorg, 5) doelmatige zorg en 6) vermindering van administratieve lasten. Benieuwd geworden? Bekijk onze complete regiovisie.