Eigen bijdrage Wlz


Wanneer u zorg ontvangt via de Wlz is er meestal sprake van een (wettelijk verplichte) eigen financiële bijdrage. Deze eigen bijdrage is wettelijk verplicht voor mensen van 18 jaar en ouder. Het maakt daarbij niet uit of u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft of gebruik maakt van zorg in natura.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage Wlz. Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz, PGB-Wlz en de Wmo.

 

Wijzigingen eigen bijdrage Wlz 2019

  • Eigen vermogen telt minder zwaar mee
  • Compensatie ouderentoeslag omlaag
  • Lage eigen bijdrage: eerste 4 maanden in plaats van 6 maanden voorheen
  • Oplegging Eigen bijdrage tot 12 maanden terug in plaats van 36 maanden voorheen

Zie voor meer informatie de website van het CAK.

 

Naast dat de termijn van zes naar vier maanden voor het afwikkelen van de verplichtingen van het oude huis wordt aangepast, gaat deze aanpassing ook voor de terugkeer naar het zelfstandig wonen en voor de heropname gelden vanaf 1 januari 2019.

 

Eigen bijdrage vanaf 1 april 2018 voor begeleiding groep en behandeling

Vanaf 1 april 2018 tellen 'begeleiding groep' en 'behandeling individueel & groep' mee bij de berekening van de eigen bijdrage voor het modulair pakket thuis (mpt) of overbruggingszorg.Op de website van het CAK kunt u hier meer informatie over lezen.

 

Wijziging eigen bijdrage voor cliënten met modulair pakket thuis

Krijgt u de zorg enkel via een modulair pakket thuis (mpt) geleverd en ontvangt u 20 uur of minder zorg in natura per maand? Dan maakt u door veranderde regelgeving recht op de laagst mogelijke eigen bijdrage van ongeveer € 23 per maand. De aangepaste regelgeving werkt met terugwerkende kracht vanaf 4 januari 2016. Met de aanpassing wordt geregeld dat mpt-cliënten met weinig uur zorg in natura geen eigen bijdrage betalen die niet in verhouding staat met de ontvangen zorg.

 

Het CAK regelt uw eigen bijdrage. Bent u een cliënt die via een mpt maximaal 20 uur zorg per maand ontvangt? En heeft u in 2017 of 2016 een hogere eigen bijdrage betaald voor uw zorg dan ongeveer € 23 per maand? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een correctie. U kunt contact opnemen met het CAK via 0800-0087 om u te laten informeren over de mogelijkheden. Nieuwe cliënten die via een mpt maximaal 20 uur zorg per maand ontvangen krijgen van het CAK automatisch al de laagst mogelijke eigen bijdrage van ongeveer € 23 per maand opgelegd.

 

Verklaring terugkeer naar zelfstandig wonen (Wlz)

Verwacht uw arts of uw zorginstelling dat u de instelling binnen een half jaar kunt verlaten? Er is dan sprake van ‘Terugkeer naar zelfstandig wonen’. Dat betekent dat u waarschijnlijk weer thuis kunt gaan wonen. U stuurt hiervan de verklaring 'Terugkeer naar zelfstandig wonen' naar het zorgkantoor. Deze verklaring kunt u via de website van het CAK downloaden, invullen en naar ons opsturen (via het Vecozo notitieverkeer). Tevens verzoeken wij de arts\aanbieder (via het Vecozo notitieverkeer) antwoord te geven op de volgende vragen:

 

- Is de ontslagdatum besproken met de cliënt en/of contactpersoon en staat dit vermeld in het cliëntdossier?

- Is er sprake van ontslag zonder verdere zorg of een wijziging van intramurale zorg naar VPT en/of MPT?

- Is het verantwoord dat cliënt zelfstandig gaat wonen?

 

Na ontvangst van het formulier zullen wij de gegevens van het zorgkantoor invullen en na ondertekening doorsturen naar het CAK.

 

Zolang de status ‘Terugkeer naar zelfstandig wonen’ geldt, betaalt u een lage eigen bijdrage. U kunt zich daardoor financieel voorbereiden op uw terugkeer naar huis. Een verklaring ‘Terugkeer naar zelfstandig wonen’ is maximaal vier maanden geldig. Een verlenging of aanpassing van de periode is niet mogelijk. Onder voorwaarden is echter wel een nieuw verzoek mogelijk. Zie de website van het CAK.

Vragen over de eigen bijdrage?

Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK:

  • Zorg zonder verblijf: 0800 - 1925
  • Zorg met verblijf: 0800 - 0087

Uitgebreide informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.