Zorg in de regio

Lange wachtlijsten, te weinig handen aan het bed en topdrukte bij de huisarts: de druk op de zorg is torenhoog en lijkt niet af te nemen. Door te investeren in innovatieve projecten in de regio proberen we hier iets aan te doen. Zodat de verzekerde een alternatief heeft.

Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel

Lange wachtlijsten, te weinig handen aan het bed en topdrukte bij de huisarts: de druk op de zorg is torenhoog en lijkt niet af te nemen. Door te investeren in innovatieve projecten in de regio proberen we hier iets aan te doen. Zodat de verzekerde een alternatief heeft.

Samenwerking Vriendendiensten en Dimence

Vanuit de aanpak wachttijden GGZ ondersteunt Salland zorgverzekeringen een samenwerking tussen de onafhankelijke cliëntondersteuning van Stichting Vriendendiensten Deventer en de behandelaren van de teams van de Gespecialiseerde GGZ van Dimence in Deventer.

Door deze samenwerking worden patiënten die naast hun psychiatrische zorgvraag ook problemen ervaren op andere levensgebieden direct na de intake bij Dimence in contact treden met de cliëntondersteuner voor allerhande ondersteuning. Mocht iemand behoefte hebben aan uitbreiding van zijn/haar sociale contacten, een zinvolle dag invulling zoeken of worstelen met financiële problemen; de cliëntondersteuner gaat naast de inwoner staan en wijst de weg. Doel; het vergroten van de zelfredzaamheid en het welzijn van mensen door het dagelijks leven aangenamer te maken. Hierdoor heeft behandeling meer kans van slagen en kan de duur van de behandeling zelf afnemen ook is er minder kans op terugval doordat er direct wordt gewerkt aan maatschappelijk herstel en opbouw van een steunend netwerk. Dit juichen wij als zorgverzekeraar natuurlijk van harte toe!

De eerste resultaten van het project zijn positief: patiënten ervaren op alle levensdomeinen een verbetering en de ervaren kwaliteit van leven neemt toe. Ook zien we een toenemende samenwerking tussen de organisaties. Medewerkers ervaren kortere lijnen tussen de organisaties, overleggen makkelijker met elkaar over deelnemers in de pilot maar ook over samenwerking in bredere zin, dus al voordat iemand wordt verwezen naar Vriendendiensten. Dit leidt ertoe dat behandelaren sneller denken aan de mogelijkheden om cliëntondersteuning in te zetten waardoor patiënten van Dimence sneller op de goede plek terecht komen als het gaat om bijvoorbeeld het regelen van een uitkering.

Een mooi voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek!

Samenwerking Vriendendiensten en Dimence

GEM

GEM staat voor Ecosysteem Mentale Gezondheid. Met GEM werken lokale en nationale partners samen in Deventer om de geestelijke gezondheidszorg te transformeren. Het is een beweging gericht op het versterken van mentale gezondheid, waarbij mensen leren met tegenslag omgaan waardoor niet iedere hulpvraag gemedicaliseerd wordt. Dat is belangrijk want er is een groeiende zorgvraag, er zijn lange wachtlijsten en krapte op de arbeidsmarkt. Mensen met psychische kwetsbaarheden krijgen nu vaak zorg die hen eigenlijk niet goed genoeg helpt. Ook ervaren mensen met complexe zorgbehoeften moeite om in zorg te komen.

Om deze redenen wordt er toegewerkt naar een andere opbouw van de ggz die veel meer in verbinding staat met de samenleving, de plekken waar mensen zijn en verblijven, zodat ze daar de vaardigheden kunnen ontwikkelen om zich staande te houden en te ontwikkelen. Voorwaarde is dat de beoogde veranderingen passen binnen het huidige zorgverzekeringsstelsel. Om die reden is ook Salland Zorgverzekeringen vanuit haar rol als financier van de zorg en als partner in de regio aansloten bij dit unieke experiment.

Naast Deventer gaat het experiment ook in Doetinchem van start. Wetenschappelijk onderzoek gaat aantonen of GEM werkt, en hoe het model opgeschaald en uiteindelijk landelijk geïmplementeerd kan worden.

Beweegmakelaar

In Deventer en omgeving werken Sportbedrijf Deventer (SBD), Deventer Ziekenhuis (DZ) en de Huisartsencoöperatie Deventer e.o. (HCDO) sinds enkele jaren samen aan het project ‘de beweegmakelaar’. Het doel van de beweegmakelaar is om inactieve mensen meer te laten bewegen en daarmee de gezondheid te bevorderen. Salland Zorgverzekeringen ondersteunt samen met de gemeente Deventer en de provincie Overijssel dit mooie initiatief en onderzoekt op welke wijze het project ondergebracht kan worden in structureel regionaal beleid.

De werkwijze binnen het project bestaat uit verwijzing van patiënten door het ziekenhuis of de huisartspraktijk naar de beweegmakelaar. Na het doorlopen van een intakeproces begeleidt de beweegmakelaar de patiënt in het meer integreren van sporten en bewegen in het dagelijks leven, zowel zelfstandig als in georganiseerd verband bij een sport- of beweegclub. De beweegmakelaar heeft een groot netwerk en veel kennis van het lokale sport- en beweegaanbod. Voor patiënten werkt de aanwezigheid van de beweegmakelaar drempelverlagend en biedt tegelijkertijd een ‘stok achter de deur’, doordat er sprake is van regelmatig contact.

De beweegmakelaar is mede ontstaan om te voorkomen dat mensen in het medisch domein terecht komen of terugkomen. Daarmee speelt de beweegmakelaar een rol in het terugdringen van zorggebruik. Eerste voorzichtige resultaten laten zien dat er inderdaad sprake lijkt van een afname in zorggebruik. De aankomende periode zal worden benut om de resultaten nog beter in kaart te brengen.

Beweegmakelaar