Jeroen Kroese, algemeen directeur Sallcon en Deventer Werktalent:

 

“Salland Zorgverzekeringen komt zijn beloften en afspraken na”

Sallcon en het bedrijfsonderdeel Deventer Werktalent maken gebruik van de collectiviteit met Salland Zorgverzekeringen. Jeroen Kroese, algemeen directeur Sallcon en Deventer Werktalent: “Wij willen de zeer specifieke ervaringen die wij opdoen met kwetsbare doelgroepen binnen ons werknemersbestand delen op directieniveau met Salland om wellicht tot nóg slimmere ideeën te komen. De deur daarvoor staat bij Salland Zorgverzekeringen wagenwijd open. Daarom is het goed hierin samen te werken met een sterke regionale partner.”

 

Bij Sallcon werken vakmensen met een afstand tot werk in een beschermde omgeving. Jeroen Kroese: “Ons veelzijdige productie- en dienstverleningsbedrijf is erkend als Werkleerbedrijf. Daarnaast kennen we binnen Sallcon het bedrijfsonderdeel Deventer Werktalent. Zij gaan zich per 1 januari 2015 specifiek bezighouden met de praktische uitkomsten van de Participatiewet. Sallcon en Deventer Werktalent zijn uiteindelijk één bedrijf en alle medewerkers kunnen, als zij dat wensen, meedoen met de collectieve zorgverzekering die is afgesloten bij Salland Zorgverzekeringen.”

Veel belangstelling voor collectie zorgverzekering

Het huidige collectieve contract stamt uit de tijd dat het Ziekenfonds werd afgeschaft, per 1 januari 2006 dus. Vanaf dat moment kreeg het ondersteunende personeel de gelegenheid zich vrijwillig aan te sluiten bij het collectieve contract van Salland Zorgverzekeringen, aldus Jeroen Kroese: “Wij bieden op dit moment werk aan in totaal 1200 medewerkers, van staf tot en met de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt die bij ons in dienst zijn. Daarvan maken er circa 400 op vrijwillige basis gebruik van de collectieve zorgverzekering bij Salland Zorgverzekeringen, een derde dus. We proberen vanuit onze P&O afdeling onze medewerkers zoveel mogelijk te stimuleren om gebruik te maken van dit soort faciliteiten.”

 

“In de praktijk komt Salland altijd zijn beloften en afspraken na.”

Goed, voordelig én direct in de buurt

“Wat onze keuze voor Salland Zorgverzekeringen destijds mede heeft bepaald? Het is ons uitgangspunt dat wij graag werken met bedrijven in de regio. Wij proberen per definitie onze samenwerkingspartijen te zoeken in ons werkgebied. Daarnaast kijken we uiteraard heel scherp naar wat voor onze medewerkers goed en interessant is. Het kortingsvoorstel dat Salland Zorgverzekeringen ons biedt op basis van de collectiviteit is goed, aantrekkelijk en concurrerend. Bovendien zit Salland ook in onze regio, dus werd voor ons één plus één al heel snel twee. Wat ik hoor over de uitwerking in de praktijk van de collectieve zorgverzekering is dat Salland altijd zijn beloften en afspraken nakomt.”

Overleg over maatschappelijke ontwikkelingen

Uiteraard is er wel wet- en regelgeving die een rol speelt, stipt Jeroen Kroese aan: “Waar wij met Salland mee te maken hebben, maar dat geldt generiek voor alle zorgverzekeraars, is dat onder druk van de maatschappelijke ontwikkelingen, de pakketten versoberd worden. Voor ons is bijvoorbeeld heel essentieel de invoering en verhoging van de eigen bijdragen. Onze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden hier direct door geraakt. Zodra deze groep kwetsbare werknemers een eigen bijdrage moet gaan betalen, zie je de tendens dat zij sneller dan gemiddeld afzien van noodzakelijke zorgbehandelingen. Dat is een extra aandachtspunt waarover wij met de directie van Salland Zorgverzekeringen nog een keer rond de tafel willen. We werken gelukkig samen in een plezierige sfeer waarin dit soort overleg altijd mogelijk is. Daarnaast heeft onze afdeling P&O van Sallcon en Deventer Werktalent op regelmatige basis contact over praktische zaken met de accountmanager van Salland Zorgverzekeringen.”