• Home
 • Uw zorg? Onze zorg!

Basisverzekering Salland

 

Basisverzekering

Verplichte basisverzekering

Als u in Nederland woont of werkt, bent u verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Dit is een
zorgverzekering met een basispakket aan zorg dat voor iedereen gelijk is. De basisverzekering 2017 vergoedt de meeste medische noodzakelijke zorg, zoals behandelingen bij de huisarts, een aantal geneesmiddelen of een ziekenhuisopname.


Verreweg de meeste zorg uit onze basisverzekering krijgt u op basis van natura.

 

BEREKEN UW PREMIE

 

U kunt de premie voor de basisverzekering verlagen door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Bedenk wel goed of het in uw situatie verstandig is om hiervoor te kiezen. Als u namelijk onverwacht iets overkomt, kunnen de kosten hoog oplopen.

 

Vrijwillig eigen risico

(per jaar)

Premie basisverzekering

(per maand)

Premiekorting

(per maand)

geen € 112,95 geen
€ 100,- € 109,95 € 3,-
€ 200,- € 106,95 € 6,-
€ 300,- € 103,95 € 9,-
€ 400,- € 100,95 € 12,-
€ 500,- € 95,45 € 17,50

 

Het wettelijk verplicht eigen risico is voor 2017 vastgesteld op € 385,-. Dit bedrag is voor iedereen gelijk.

DIRECT AANVRAGEN

 

Vergoeding basisverzekering 2017

De overheid bepaalt jaarlijks de inhoud van de basisverzekering. De basisverzekering 2017 vergoedt de kosten van onder andere:

 • Huisartsenzorg
 • Medisch specialistische zorg
 • Geneesmiddelen en hulpmiddelen
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Mondzorg voor verzekerden tot 18 jaar

Bekijk alle vergoedingen uit de basisverzekering.

 

Extra vergoeding naast de basisverzekering

De basisverzekering ziektekosten vergoedt niet alles; voor meer zekerheid kunt u zich dus aanvullend verzekeren. Bij ons heeft u de keuze uit vier aanvullende verzekeringen en drie tandartsverzekeringen. U stelt dus zelf het pakket samen dat bij u past. En dat is wel zo prettig!

Kosten basisverzekering

Voor de basisverzekering betaalt u maandelijks een vaste zorgpremie. Voor zorg uit de basisverzekering geldt soms een verplicht eigen risico en/of een wettelijke eigen bijdrage gelden. U betaalt dan zelf voor een deel mee aan de kosten van de zorg.

Zoals gezegd, kunt u korting krijgen op uw zorgpremie als u kiest voor een vrijwillig eigen risico. U kunt ook premiekorting krijgen als u een collectieve zorgverzekering afsluit via uw bedrijf of vereniging.

Basisverzekering voor kinderen

Kinderen tot 18 jaar zijn wel verzekeringsplichtig, maar zij betalen geen zorgpremie. Wel moet u als ouder of verzorger zelf uw kind(eren) aanmelden bij uw zorgverzekeraar.

 • Verwacht u een (adoptie)kindje?
  Meld uw kind binnen vier maanden na de geboorte, of bij aankomst in het gezin, bij ons aan.
 • Wordt uw zoon of dochter binnenkort 18 jaar?
  Uw zoon of dochter ontvangt vóór zijn of haar 18e verjaardag een brief over de zorgverzekering bij Salland. Hij of zij kan er dan voor kiezen om zelf een zorgverzekering af te sluiten of om bij u op de polis te blijven. 
   

OFFERTE