ZorgDirect
ZorgDirect

Vervoer stoffelijk overschot

Vervoer van stoffelijk overschot is het vervoer vanaf de plaats van overlijden naar Nederland.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

Uw nabestaanden hebben recht op vergoeding van vervoer van uw stoffelijk overschot vanaf de plaats van overlijden naar Nederland. Hieronder vallen de kosten van het transport zelf en de kosten van extra diensten die vereist zijn voor het transport.

Eigen bijdrage

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen bijdrage.

Geen eigen risico

Voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Er is alleen recht op vergoeding als de alarmcentrale het vervoer coördineert. Nabestaanden moeten binnen 24 uur of zo snel mogelijk nadat de behoefte aan de zorg is ontstaan, contact opnemen. U bereikt de Alarmcentrale dag en nacht via:

+31 (0)570 68 73 33.(standaard tarief)

alarmcentrale@salland.nl

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus 100%
Top

100%


Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden van 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.