Man bij dokter
Man bij dokter

Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg omvat integrale en multidisciplinaire revalidatiezorg die specialisten ouderengeneeskunde plegen te bieden. Het gaat om zorg in verband met kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leer- en trainbaarheid.

Geriatrische revalidatiezorg is gericht op het zodanig verminderen van de functionele beperkingen, dat u kunt terugkeren naar de thuissituatie.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van geriatrische revalidatiezorg als:

  • u bent opgenomen (er is sprake van verblijf) bij de start van de zorg; en
  • de revalidatiezorg binnen een week plaatsvindt na een ziekenhuisopname waar u medisch specialistische zorg heeft gekregen. Voor de ziekenhuisopname was u niet voor verblijf en behandeling in een verpleeghuis. Dit geldt niet als u een acute aandoening heeft en hier voorafgaand aan de geriatrische revalidatiezorg al medisch specialistische zorg voor heeft ontvangen.

De duur van de zorg bedraagt maximaal zes maanden. Voor vergoeding van geriatrische revalidatiezorg voor een periode langer dan zes maanden heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig. Vraag de toestemming aan voordat de periode van zes maanden is verlopen.

Verwijzing nodig voor geriatrische revalidatiezorg

U heeft voor revalidatiezorg een verwijzing nodig van een medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde.

Vergoeding geriatrische revalidatiezorg

U heeft vanuit de basisverzekering recht op een vergoeding van geriatrische revalidatiezorg:
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorgaanbieder
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

De duur van de geriatrische revalidatiezorg is maximaal zes maanden. In bijzondere situaties kunnen wij een langere periode toestaan. U heeft hiervoor schriftelijke toestemming van ons nodig.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor geriatrische revalidatiezorg naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (onder Medisch specialistische zorg). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor geriatrische revalidatiezorg.

Eigen risico

De kosten van de geriatrische revalidatiezorg tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis, een revalidatiecentrum en een instelling voor geriatrische revalidatiezorg mogen de geriatrische revalidatiezorg verlenen onder eindverantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde (hoofdbehandelaar).

Toestemming aanvragen

Voor vergoeding van geriatrische revalidatiezorg voor een periode langer dan zes maanden heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig. Vraag de toestemming aan voordat de periode van zes maanden is verlopen. Bij de aanvraag voor de zorg stuurt u de volgende gegevens mee:

  • de reden waarom terugkeer naar huis na een periode van zes maanden revalidatie nog niet mogelijk is;
  • het behandelplan voor de verdere behandeling, inclusief de prognose voor het herstel, de terugkeer naar de thuissituatie en de verwachte duur van de verdere behandeling.

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden van 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.