• Home
  • Tandartsverzekering

Tandartsverzekering bij Salland Zorgverzekeringen

Tandartskosten extra verzekerd
 

Tandartskosten zijn tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Bent u echter ouder dan 18 jaar, dan kunt u zich extra verzekeren tegen kosten, met een speciale tandartsverzekering. U heeft al een tandartsverzekering bij Salland vanaf €11,- per maand.

 

Bij Salland zorgverzekering heeft u de keuze uit drie tandartsverzekeringen. Iedere tandartsverzekering vergoedt 75% van alle kosten tot een maximaal bedrag per jaar.

Voordelen van de Salland Zorgverzekeringen tandartsverzekering.

  • Zeer aantrekkelijke premie per maand (vanaf €11,- per maand)
  • Vergoeding van bijna alle behandelingen, inclusief techniekkosten (75%)
  • Vergoeding wettelijke eigen bijdrage van kunstgebitten
  • Spoedeisende mondzorg in het buitenland standaard meeverzekerd
  • Vergoeding orthodontie (beugel) voor kinderen tot 18 jaar

 

Bereken premie

Tandartsverzekeringen vergoedingen

Bekijk hieronder de maximale vergoedingen van onze tandartsverzekeringen:

 

Tandartsverzekering Vergoeding

Premie*

per maand

TandExtra 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar € 11,-
TandPlus 75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar € 20,-
TandTop 75% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar € 38,-

*) Premie exclusief collectiviteitskorting.


Ga naar het online vergoedingenoverzicht zorgverzekering of bekijk de verzekeringsvoorwaarden voor een volledig overzicht van alle vergoedingen en voorwaarden.

Spoedeisende mondzorg in het buitenland

Wanneer u in het buitenland tandheelkundige zorg nodig heeft die niet kan wachten tot u weer in Nederland bent, dan heeft u met onze tandartsverzekeringen ook recht op een vergoeding. De dekking van de tandartsverzekering is dan beperkt tot behandelingen die staan op de Lijst Spoedeisende mondzorg (pdf).

Extra zorgbehoefte gedurende het jaar?

Aan het begin van het jaar kunt u niet inschatten of u kosten gaat maken voor mondzorg. Heeft u aan het begin van het jaar alleen een basisverzekering afgesloten of een tandartsverzekering met een te lage dekking? Gedurende het jaar kunt u eenvoudig uw huidige tandartsverzekering ophogen of een nieuwe afsluiten. Er geldt dan wel een wachttijd van zes maanden voordat u aanspraak kunt maken op de vergoeding vanuit de nieuwe tandartsverzekering. De verhoging gaat in per de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw verzoek om verhoging hebben ontvangen.

 

Bereken premie