• Home
  • Sociale benadering dementie

Sociale Benadering Dementie

Als je wordt geconfronteerd met de diagnose dementie staat je wereld op z’n kop. Maar ook de wereld van de mensen om je heen. Er is niet alleen behoefte aan medische zorg en begeleiding, maar misschien juist wel aan af en toe een arm om je heen, of iemand om mee te praten.

Vanuit de gedachte van Sociale Benadering Dementie, doen wij mee aan een van de zogenoemde Social Trials. Onze verwachting is dat door het bieden van de juiste begeleiding op het juiste moment, mensen met dementie prettiger en langer thuis kunnen blijven wonen. En dat we, door het op tijd aanbieden van begeleiding aan de naaste omgeving van mensen met dementie, kunnen zorgen dat die omgeving het beter en langer volhoudt om hun dierbare de steun te bieden die hij of zij nodig heeft.

 

Zorg op z’n Sallands

Salland Zorgverzekeringen, Zorgkantoor Midden IJssel, zorgaanbieder Carinova en de gemeente Raalte nemen deel aan één van de Social Trials. Onze afdelingen medisch advies, zorginkoop en health intelligence zijn op dit moment nauw betrokken bij projecten in Raalte. Zo is er bijvoorbeeld een wijkscan uitgevoerd en gaan we binnenkort samen met alle betrokkenen de resultaten bekijken en vervolgstappen bepalen.

 

Bekijk meer regionale initiatieven